Tusentals jobb går förlorade

12 februari 2019 19:35

I slutet av januari släppte Nordea sin konjunkturrapport. Prognosen för bostadsbyggandet är en halvering till 2020 jämfört med rekordåret 2017. För Gotlands del skulle detta innebära en minskning av antalet påbörjade bostäder från 272 år 2017 till 136 år 2020.

Ett minskat bostadsbyggande är negativt, inte bara mot bakgrund av den akuta bostadsbristen. Det kommer också att få konsekvenser för hela den svenska ekonomin, eftersom skuldtyngda hushåll blir försiktiga och drar ner på sin konsumtion.

TMF Trähus är en branschorganisation som samlar cirka 700 företag med över 30 000 anställda. Våra företag konstaterar att hela 5 000 arbetstillfällen kommer att gå förlorade om Nordeas prognos blir verklighet. De flesta av dessa jobb finns på landsbygden.

De senaste årens bostadspolitik har lett till att de som behöver en bostad inte kan efterfråga det som byggs. Lägre efterfrågan leder till minskat bostadsbyggande, vilket håller uppe priserna och låser bostadsmarknaden. Detta borde oroa politikerna, eftersom det är ett reellt hot mot svensk tillväxt.

Utvecklingen rimmar illa med Löfvens regeringsförklaring, där det står att bostadsbyggandet måste bli snabbare, billigare och mer hållbart, bland annat genom ökat bostadsbyggande i trä. Det är avgörande att den här ambitionen går från att vara fina ord till verkliga reformer.

TMF Trähus vill se en långsiktig bostadspolitisk överenskommelse som leder till ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Men för att minska bostadsbristen och undvika tusentals förlorade jobb behöver regeringen redan nu fatta beslut som ökar efterfrågan på bostäder:

Ompröva amorteringskravet och skuldkvotstaket som ligger som en våt filt över bostadsmarknaden.

Förändra bolånetaket som stänger ute unga och förstagångsköpare.

Stärk incitamenten för kommunerna att ta fram mark för byggande av enfamiljshus. En majoritet vill bo i hus, men bara 15 procent av nybyggnationen är småhus.

Det pressade läget på bostadsmarknaden kan inte överskattas. TMF Trähus efterlyser både en långsiktig bostadspolitisk överenskommelse och beslut här och nu. Takten i bostadsbyggandet på Gotland måste hållas uppe!

Så jobbar vi med nyheter
Claes Hansson vd Götenehus Kent Johansson vd Älvsbyhus Joakim Henriksson vd Obos Stefan Lindbäck vd Lindbäcks Bygg Klas Frisäll vd Willa Nordic Pontus Eklind vd Hjältevadshus Peter Mossbrant vd Derome/A-hus Per Gutung fd. vd Skidstahus Mikael Olsson vd Trivselhus David Johnsson vd TMF