VA-kritik mot oss är inte saklig

21 februari 2020 16:15

Svar på Karl-Johan Bobergs (C) och Eva Ahlins(C) insändare 13 februari.

Lever vi verkligen på samma planet är en rimlig fråga att ställa då ni skriver att utbyggnaden av vatten och avlopp på Gotland haft låg prioritet de senaste åren med förra majoriteten.

Vi övertog en mycket bristfällig VA-plan från Alliansen 2010 som inte hade några strategier för framtiden. Vi jobbade intensivt under några år fram en ny VA-plan och strategi som vi fullföljt de senaste åren med de högsta investeringar någonsin i regionen med ett rekord ”all time high” 2018. 

 

Några åtgärder vi gjort:

– Vi har byggt bräckvattenverk i Herrvik och Kvarnåkershamn och byggt ett ledningsnät över stora delar av södra Gotland. 

– Vi har tagit fram avtal med Nordkalk och Cementa om att få ta vatten ur deras stenbrott. 

– Vi har byggt nytt vattenreningsverk i Fårösund med ledningar från Bäste Träsk och renoverat vattenreningsverket på Sudersand.  

– Vi har med modern teknik letat grundvatten över hela ön och hittat vatten på flera ställen, som Fårö där vi sluppit köra med tankbilar.

– Vi har startat ett projekt Testbädd på Sudret för att spara regnvatten så Sudret blir självförsörjande på vatten

– Vi har byggt nya avloppsreningsverk i Fårösund, Klintehamn och Sudersand och kunnat stänga gamla dåliga reningsverk. 

– Vi har byggt en vattenreservoar i Tofta med ledningsnät och påbörjat arbetet med en reservoar i Lickershamn.  

– Vi har byggt ut VA-nätet i Gnisvärd, Ihre och Lickershamn.

– Vi har inrättat vattenskyddsområden Visby, Bäste Träsk, Träkumla och Burs för att skydda våra vattentäkter. 

– Vi har gett uppdrag att se på möjligheten att anlägga våtmarker vid våra vattentäkter och att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. 

– Vi har även Revaqcertifierat Visby avloppsreningsverk för att slippa transporter till fastlandet av värdefullt slam som istället kan läggas på åkermark. 

– Vi har även gett uppdrag att samverka med näringslivet om att använda avloppsslam till biokol som sen kan bidra med näring och fukt på åkermark.

 

Ett omfattande arbete gjordes för att få fram en ny VA-plan och strategi som antogs 2018 och som sträcker sig fram till 2030.

Karl-Johan och Eva, ni har kommit till dukat bord så det är bara för er att fullfölja de planer vi i förra majoriteten tagit fram och förhoppningsvis inte sabotera något under er korta tid vid makten fram till 2022.

Så jobbar vi med nyheter
Per Edman, Vänstern,Katarina Krusell, Miljöpartiet,Tommy Gardell, Socialdemokraterna