När mina barn var små, för drygt 20 år sedan, så undrade de varför det ibland syntes så många vita streck kors och tvärs på himlen. Jag förklarade att det var ”reaplan” som flög över oss i olika riktningar.

Jag blev intresserad av dessa överflygningar och ringde därför Luftfartsverket. När jag frågade hur många flygplan som dagligen flög över Gotland så var de först försiktiga med att uppge antalet, men svarade sen ”ja, det är ju egentligen en offentlig uppgift” och så fick jag svar att det var 500 till 600 per dygn. Ja, i varje vall cirka 500 stora plan och det skulle då vara mest i öst-västlig riktning och på 8-9000 meters höjd. Men att man inte kunde göra så mycket åt det. Han sa också att de ibland dumpade 1000-tals liter bränsle i havet när de hade för tung last. Det fick jag alltså veta för drygt 20 år sedan.

När jag återigen kontaktade Luftfartsverket i Norrköping år 2018 för att följa upp överflygningarna över ön så svarade de först att det är nog fler nu och nämnde 700, men ändrade sig sedan till cirka 500 stycken per dygn. Det hade i vart fall inte minskat. Mindre plan var inte medräknade.

Jag tycker att det verkar skrämmande med tanke på all koldioxid med små farliga partiklar som vräks ut i atmosfären. Dessa avgaser ser man inte. Det kan inte vara bra med alla giftiga avgaser i luften, kan det möjligen också påverka klimatet? Det är skrämmande när man tänker på hur många överflygningar det blir per månad eller per år. Jag har försökt uppmärksamma politiker, lokalradion och tidningarna på problemet, men ingen tycks bry sig. Det är väl en för stor och obekväm fråga, och ska Sverige ”kompensera” även för andra länders utsläpp?

Vad ska göras åt problemet? Rymden behöver ”städas” från giftiga gaser och skadligt nedfall.