Vårdval med risker

26 april 2017 11:55

Landstinget i Stockholm har nyligen fattat beslut om att införa vårdval reumatologi. När ett landsting fattar beslut som påverkar andra landsting och regioner har Reumatikerförbundet ett ansvar och ett intresse att reagera om beslutet påverkar våra patientgrupper. Reumatikerförbundet, som är Sveriges största patientförbund med cirka 50 000 medlemmar, är kritiskt till det nuvarande förslaget. I skrivande stund tar landstingets tjänstemän fram ett förfrågningsunderlag för nya vårdgivare.

Förfrågningsunderlaget visar vad som ska göras och hur det ska göras, och vilken kvalitet man förväntar sig på den vård som ges. En fråga som förfrågningsunderlaget inte tar hänsyn till men som påverkar alla andra landsting är vad som händer om reumatologer lämnar de landsting och regioner som de är verksamma i i dag för att etablera verksamhet i Stockholm? Den effekten har vi sett efter införandet av vårdval inom andra specialiteter.

Vi befarar att läkare från hela landet etablerar sig i Stockholm med en ökande ojämlikhet i vården som omedelbar följd. Vi har all förståelse för att det är en svår uppgift än att skriva ett förfrågningsunderlag som gör reumatikervården ännu bättre än den är i dag. Men, i den nuvarande utformningen saknar vi svar på flera frågor som är viktiga ur ett patientperspektiv.

- Ska de nya vårdgivarna erbjuda en patient med reumatisk sjukdom teambaserad vård, med tillgång till fysioterapeuter, specialistsjuksköterskor och arbetsterapeuter?

- Hur försäkrar man att patienter med allra störst behov får den vård de behöver? Vi ser en risk i att mottagningarna kommer att prioritera enkla och korta besök.

- Hur kommer man att tillse att ny kunskap förs ut till mottagningarna så att patienten garanteras vård och behandling enligt det senaste kunskapsläget?

- Hur säkrar man att forskning bedrivs på samma höga nivå som idag när patientunderlaget splittras på små mottagningar?

- Hur undviker landstinget skenande kostnader till följd av vårdvalet? Vårdvalet som kommer att vara taklöst, många vårdgivare kan etablera sig inom området där ersättningsystemen gör det särskilt lönsamt att bedriva vård, men olönsamt att bedriva forskning och undervisning.

Så länge dessa frågor lämnas obesvarade anser vi inte att landstinget bör gå vidare med planerna att införa ett vårdval. Reumatikerförbundet är för mångfald i vården, men vi är skeptiska till Stockholms läns landstings förslag till förfrågningsunderlag som det ser ut i dag.

Så jobbar vi med nyheter
Hans Håkansson, förbundsordförande Reumatikerförbundet Göran Löfqvist, distriktsordförande Reumatikerdistriktet Gotland