Tre konstnärer bidrar till utvecklingen av Visborg

Digitala träskvarelser som svävar vid Oscarstenen i Visby, ett vandrande fikon som delats mitt itu och en gyllene "stätta" över staketet till Donners hage. Det är en del av resultatet av tre konstnärliga undersökningar som genomförts inom stadsutvecklingsprojektet Visborg.

Konst 6 april 2021 13:05

Konstprojektet "Nya perspektiv Visborg- tre undersökningar" presenteras nu i digital form av Baltic art center, BAC. 

Nya perspektiv Visborg är ett delprojekt i Statens konstråds satsning "Konst i Stadsutveckling" och har genomförts i samverkan mellan Statens konstråd, Region Gotland och BAC. Syftet är att Region Gotland ska utveckla sina arbetsmetoder när det gäller att inkludera konstnärliga perspektiv i stadsutvecklingsprojekt av det nya bostadsområdet Visborg i södra Visby.

Bakom de konstnärliga undersökningarna står Ingela Ihrman, Juri Markkula och Gediminas och Nomeda Urbonas.

– Konstprojekten pekar ut områden och teman i de gemensamma rummen som konstnärerna tycker är särskilt värda att uppmärksamma, säger Helena Selder, konstnärlig ledare på BAC. 

I norra Visborg planeras ett antal dagvattendammar. Våtmarkerna har varit utgångspunkten för Nomeda och Gediminas Urbonas undersökning, "The Swamp Observatory – an Instrumentarium for Change of Perspective". Elever från årskurs sex i Atheneskolan har ritat teckningar som gjorts om till 3D-modeller vilka presenteras genom Augmented Realityteknik, AR. Med hjälp av tekniken kan medborgarna uppleva en hybrid mellan fysisk verklighet och fiktion. 

Ingela Ihrmans projekt "Tågandet på Visborg" riktar sig i första hand till de tjänstemän på Region Gotland som arbetar med det framtida bostadsområdet. I verket ryms en del kritik i att man inte planerat för kultur i Visborg, men också en konstruktiv lösning på problemet. Bland annat ingår en performance med ett vandrande fikon som kan delas mitt itu och som berättar något om upplevelsen av en förlust eller vad det innebär att göra ett snitt genom en (hus)kropp för att föreställa sig ett inre rum. 

Den tredje konstnären är gotlänningen Juri Markkula som visar modeller för gestaltningskonceptet ANNO MMXX vid Donners hage. En bit gyllene bandtun i brons eller en avgjuten bronstrappa över stängslet lyfter en av de fyra ingångarna till parken.

– I mitt projekt har jag valt att gestalta fyra portaler runt om Donners hage. De ska markera in- och utgångar från parken främst för cyklister och gångtrafikanter, säger Juri Markkula i en av de filmer som ingår i presentationen av projektet.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa
utställning

Utställning med hyllad konstnär och världskänd musiksättare i Hellvi • "Det blir som en egen liten värld härinne"

Utställning med hyllad konstnär och världskänd musiksättare i Hellvi • "Det blir som en egen liten värld härinne"

Olja, oljekrita och pastell med Mathias Höglund på Körsbärsgården

Olja, oljekrita och pastell med Mathias Höglund på Körsbärsgården

Internationellt aktuell konstnär ställer ut i Roma • Gör Sverigepremiär • ”Inspirerad av Bröderna Grimm”

Internationellt aktuell konstnär ställer ut i Roma • Gör Sverigepremiär • ”Inspirerad av Bröderna Grimm”

Nästan två hundra år av prylar ryms i Viklaus gårdsmuseum: ✓ Bilar ✓ Dockhus ✓ Smedjan ✓ Raketost

Nästan två hundra år av prylar ryms i Viklaus gårdsmuseum: ✓ Bilar ✓ Dockhus ✓ Smedjan ✓ Raketost

Konstnärsfamilj ställer ut på Langska • Ellen Nygren: ”Vill dela med mig av den skönhet jag ser på ön”

Konstnärsfamilj ställer ut på Langska • Ellen Nygren: ”Vill dela med mig av den skönhet jag ser på ön”
Visa fler