BILDER: Här kommer klostrets män upp till ytan

Utgrävningen av gravarna i de gamla klosterlängorna vid Roma kungsgård ska nu ge svar på fler frågor om människorna som levde i det gamla klostret. Se de häftiga bilderna!

24 augusti 2017 11:35

Den senaste veckan har arkeolog Per Widerström tillsammans med sina kollegor från Gotlands museum gjort viktiga fynd intill klosterruinen vid Roma kungsgård. Utgrävningen är en del av det så kallade Romaprojektet, där Gotlands museum tillsammans med bland annat Campus Gotland försöker reda ut de många frågetecken som finns kring det gotländska Alltinget, som var den högsta styrande instansen på Gotland under vikingatid och medeltid.

1100- och 1200-talen var sannolikt den hetaste perioden för det gamla cistercienserklostret i Roma. Men på 1500-talet, när reformationen drog över landet, sattes spiken i kistan för klostret och klosterbyggnaderna i Roma övergavs. Stenresterna användes så småningom till att bygga det som i dag är Roma kungsgård. Den äldre historien döljer sig cirka en meter under den nuvarande markytan, och väldigt lite av det är utgrävt med någon tydlig dokumentation, enligt Per Widerström.

Det som arkeologerna nu grävt upp är resterna av två kroppar. Totalt har man hittat fem eller sex gravar i den så kallade Kapitelsalen, som man lyckats lokalisera med hjälp av markradar.

– Tanken var att vi bara skulle undersöka en grav, men en annan höll på att kollapsa så vi gjorde en liten räddningsundersökning på den med, berättar Per Widerström.

Kapitelsalen var förmodligen den allra finaste delen av klostret. Där hölls sammanträden och fester och det var troligen också där de högsta ämbetspersonerna blev begravda, tror han.

De två gravarna har nu blivit utgrävda och tömda på sitt innehåll.

– Den ena personen verkar ha varit över 50 och den andra i 30-årsåldern, säger Per Widerström och vrider på ett av kranierna i sin hand.

– Tittar man på de här tänderna så är de ju superslitna, jag förstår inte hur man kan slita tänderna så här mycket med tanke på att de i den här samhällsklassen borde haft tillgång till bra mat, säger han.

Förutom de två skeletten finns också ett annat märkvärdigt fynd.

– Det kanske roligaste fyndet är resterna av ett golv i tegel och glaserat grönt eller gult kakel, vilket är väldigt exklusivt och det har man bara hittat vid Solberga kloster inne i Visby och inte på något annat kloster i Sverige från den här tiden, säger Per Widerström entusiastiskt.

Skelettdelarna kommer nu tas omhand av museet och analyseras så långt det går, och förhoppningsvis ge nya svar om området kring Roma kungsgård.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa