En plats i Bildstenshallen på Gotlands museum gapar i dag tom. Där det normalt står tre mindre bildstenar på en hylla saknas för tillfället en. Det är en sten från Broe, Halla, som förflyttats över Atlanten till världens största nöjesfält, Walt Disney World Resort, i Orlando, Florida. Där ingår den just nu i vikingautställningen ”The Gods of the Vikings”, vikingarnas gudar.

– Vi fick en förfrågan för drygt ett år sen. På Disney World finns en utställningslokal där de bygger upp miljöer från olika länder. Där har de en utställning som handlar om vikingatida mytologi. Det var utställningsproducenten som tog kontakt, berättar antikvarie Lena Ideström.

De ville låna en bildsten och hade förslag på två tänkbara, den i Bildstenshallen och en i en kyrka.

Artikelbild

| Bildstenen från Halla i sin tillfälliga monter på Disney Worlds vikingautställning.

– Det de ville ha var en bildsten med en välkomstscen, de har förmodligen tittat i litteraturen och sökt i vår katalog. På stenen härifrån möts en ryttare av en kvinna med dryckeshorn i handen.

Lena Ideström berättar att man ganska ofta får förfrågningar om utlåning av olika föremål till olika ställen, nästan uteslutande museer.

– I det här fallet diskuterade vi utifrån olika kriterier och kom fram till att vi tyckte att vi kunde göra det. Historiska museet i Stockholm lånar ut till samma utställning och de skickade en kurir med sina mindre föremål och tittade samtidigt till vår bildsten.

Gotlandsmuseet har även tidigare lånat ut föremål till olika utställningar utomlands men en bildsten har bara varit i väg vid ett tidigare tillfälle.

Artikelbild

| Lena Ideström förhandlade med Disneykoncernen om bildstenslånet.

– Det var för fyra-fem år sedan på en vandringsutställning som visades i Köpenhamn, London och Berlin. Då hade vi med en bildsten plus andra föremål.

Ekonomin är också en del i det hela.

– Vi tar en handläggningsavgift, en administrativ avgift räknad per timme. Det tar ganska lång tid att ställa i ordning ett lån, det ska ordnas utförseltillstånd, fotograferas med mera. Vi har skrivit avtal med Disney som gäller hanteringen av stenen, den måste visas upp inom en larmad och låst monter, framhåller Lena Ideström.

Ett problem är förstås vilket försäkringsvärde man sätter på en bildsten.

– Det är jättesvårt, det blir ett schablonvärde. Det är ju ett fiktivt värde eftersom man inte kan gå ut och skaffa en ny men man får ändå någon ersättning om något skulle hända.

I september 2019 ska Hallastenen vara tillbaka på sin plats i Bildstenshallen.