Filmen ”Samhörigheten” skildrar Tofta manskör

”Samhörigheten” heter den film om Tofta manskör som gjorts av Gunnar Britse och Vincenti Britse.

Och just samhörigheten och den goda gemenskapen framtonar som det viktigaste för körmedlemmarna.

16 januari 2019 18:49

Kören bildades av framlidne Joel Björkqvist 1943 och firade i fjol sitt 75-årsjubileum. Hans son Ola Björkqvist, andre tenor, berättar om att fadern ville bilda den för just samhörigheten i bygden.

Under många år var samtliga sångare från Tofta men numera har man även ”utsocknes” medlemmar.

Gunnar Britse berättar om inledningen av filmprojektet. Det var i början av 2016.

– Jag körde förbi Eskelhems kyrkogård och där jobbar körledaren Nils Olsson. Han sträckte upp handen och stannade mig och hörde om jag kunde göra en film om Tofta manskör. ”Nej, det kan jag inte” blev svaret.

Men Gunnar Britse funderade ändå vidare på erbjudandet.

– Jag frågade min son (Vincenti) som skulle flytta till Gotland om han var intresserad, pratade med Nisse igen om att vi kunde göra den och sedan hade vi ett möte.

Och med resultat:

– Vi satte i gång och började filma. Vi har varit med på allt möjligt och också hemma hos några av dem och intervjuat.

Vincenti Britse har haft en stor del i filmen. Han har också svarat för klippning och ljudsättning och även gjorde en del av den musik som hörs. Resultatet blev den nu föreliggande filmen, närmast en kort dokumentär, med inspelningsstart för 1,5 år sedan.

I filmen berättar några av körmedlemmarna omkring verksamheten och hur de kom med i kören. Berättelser som varvas med bilder från repetitioner och konserter och interfolieras av Toftabilder.

Körmedlemmarnas tankar om vad som ger det största utbytet i att samlas och sjunga är övervägande detsamma: Gemenskapen. Att samlas kring något gemensamt trots skilda professioner och förhållanden.

Förste tenoren Öyvind Rödland framhåller också vikten av mötesplatser och att man också har sittningar, samtal och resor som leder vidare till andra möten än de sångliga.

Avslutningsvis får varje medlem sitt porträtt och namn visat. Filmen är 19 minuter efter önskemålet om 20 minuter som lagom längd. Filmen premiärvisades i december för medlemmarna. Det skedde i Tofta bygdegård sedan de haft en konsert i kyrkan. Och det blev beröm för filmmakarna.

För den som är intresserade går ”Samhörigheten” att hitta på bland annat Youtube.

Så jobbar vi med nyheter
Lars Schill