Hon startar motreaktion för att behålla väggen

Nu har en namninsamling startats för att behålla graffitiväggen på A7-området. Elin Ahlström Taikon, som är kvinnan bakom initiativet, agerar för att få sin och andra väggbesökares röst hörd.

3 mars 2019 14:00

Namninsamlingen är bara tre dagar gammal men har redan fått in över 300 underskrifter.

– Jag startade den så fort som jag hörde om den andra namninsamlingen, för att den skulle rivas. Det är viktigt att vi som använder väggen får vår röst hörd, säger Elin Ahlström Taikon.

Hon upptäckte själv väggen när hon var yngre och fastnade snabbt för konststilen.

– Det väckte verkligen ett intresse. Den är också den enda lagliga väggen som finns på Gotland, säger hon.

Angående frågan om nedskräpning på platsen, som har varit en stor del av kritiken, bjöds Elin Ahlström Taikon in ett möte med regionen och stadsträdgårdsmästaren under torsdagen för att diskutera saken.

– De berättade om en framtida lösning som kunde vara att placera ut soptunnor där vi kan slänga skräp. Det är så klart dåligt att folk skräpar ner och det här är en bra lösning, säger hon.

Att väggen skulle omplaceras ser hon som ett alternativ, men poängterar att väggen funnits på platsen längre än bostäderna.

– Det är absolut inga problem om väggen skulle flyttas, bara vi har en laglig vägg, gärna flera. Jag förstår situationen men väggen var ändå där först. Om du köper en bostad borde du kanske ha koll på vad som finns runt omkring, säger Elin Ahlström Taikon.

Om väggen försvann tror hon att det olagliga klottret på allmän plats skulle öka.

– Om det inte finns en laglig vägg tror jag att det kommer börja sprayas på andra ställen. Därför är det så viktigt att det finns ett alternativ, säger hon.

Var öppna väggar är placerade är enligt intresseorganisationen Graffitifrämjandet viktigt. För samtidigt som den ska vara öppen och tillgänglig, ska den inte heller vara påträngande.

– En öppen vägg har som syfte att vara en skapande plats för medborgarna. Placeringen och förutsättningarna för väggen bör därför vara genomtänkta. Vi försöker vara delaktiga i sådana diskussioner. En vägg kan hamna på fel plats, det har vi sett exempel på. Ibland blir inte placeringen och/eller storleken helt optimal. Konsekvenserna kan i sin tur användas som argument mot öppna väggar, vilket är väldigt tråkigt, säger Martin Lexelius från Graffitifrämjandet.

– Det är naturligtvis inte den befintliga graffitiväggens fel att bostäder byggs för nära väggen, här bär arkitekter och stadsplanerare ett ansvar för helheten, fortsätter han.

Under fredagen mottog Helagotland.se ett mejl från Bobo Writler. I mejlet ber han om ursäkt för sitt uttalande om att graffitiväggar drar till sig en viss typ av människor.

Så jobbar vi med nyheter
Filip Magnusson