Konstmuseet stängs – måste rustas upp

Delar av konstmuseet stängs 2019 för att förbättra inomhusmiljön för konsten. Men själva byggnaden behöver också underhåll. ”Det krävs omfattande åtgärder, interiören är eftersatt”, säger museichefen Susanne Thedéen.

17 december 2018 08:16

Inomhusklimatet ska förbättras under 2019 i en särskild insats på konstmuseet i Visby, för att säkra de konstverk som finns där.

– Det gäller att ha rätt temperatur, ventilation och luftfuktighet för konstverken, säger Susanne Thedéen, chef för Gotlands museum.

Hur länge har ni känt till att miljön är dålig för konstverken?

– En tid, men när Marika Bogren rekryterades till chef för samlingar och kulturarv för ett halvår sen gjordes en översyn. Hon har en specialkompetens just för detta, och det är viktigt att ta tag i det i tid.

Från 31 januari tas den äldre konsten på konstmuseets övervåning ned för konserveringsåtgärder. Samtidigt stängs våningen fram till november.

– Det gäller två basutställningar, ”Drömmen om Gotland” som främst består av måleri och utställningen av Thyra Lundgrens konst.

Berörd konst är omkring 100-150 år gammal och konserveringsarbetet är ingen isolerad åtgärd.

– Det är ett arbete man gör löpande, säger Susanne Thedéen.

Ett gott klimat för konsten är också en förutsättning för att få låna föremål och konstverk från andra museer.

– Det har inte varit svårt att låna in konst hittills, men vi är förebyggande då den här frågan har utvecklats mycket på senare tid. Idag finns en annan kunskap om hur konstverken ska hanteras.

Men byggnaden är också eftersatt i övrigt.

– Det var tidigare en skola som kommunen överlät till Gotlands Fornvänner. Med det kom finansiella resurser i form av offentliga medel för att finansiera verksamheten, men med åren urholkas resurserna. Lokalerna är inte helt anpassade för ändamålet, säger hon.

Nu vill Gotlands Museum föra en dialog med Region Gotland kring de bristfälliga förutsättningarna, som Susanne Thedéen kallar det.

– Konstmuseet är eftersatt underhållsmässigt. Det gäller främst interiören; tak, väggar och golv, säger hon.

Under 2019 genomförs även ett utredningsarbete kring klimat- och lokalfrågan.

Övriga delar av museet är öppet som vanligt, och visar bland annat en utställning om gotländsk keramik och en om konsten i kulturarvet tillsammans med BAC, Baltic Art Center.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa