Tävlingen är numera uppdelad på tre omgångar. Den första etappen inleds på söndag i Sanda och Dalhem. Inledningsomgången är spridd över en vecka och deltävlingar anordnas på sammanlagt sex platser.

Semifinaler hålls sedan vid samma tidpunkt, den 17 februari, i Sanda och Dalhem och finalen en månad senare, den 17 mars i den traditionella finalarenan Vita huset, den tidigare kyrkan numera IOGT-NTO-lokalen på Ekmansgatan i Visby. Det är också organisationen som arrangerar tävlingen.

Men det är det senaste årets vinnare som gör frågorna. Förra året segrade trion Gunnel Wallin, Ola Arvidsson och Ingrid Ekdahl som därmed fått det krävande uppdraget. Ett av målen är alltid att undvika slamkrypare, det vill säga frågor där svaret kan diskuteras.

Artikelbild

| Här efterfårgades var några gotländska mataföretag ligger.

Ämnesvalet är annars helt fritt att blanda, det enda kravet är att frågorna ska ha någon anknytning till Gotland eller gotlänningar. Det brukar innebära en mycket bred spännvidd, tidsmässigt allt från historiska frågor till nutid. Innehållsmässigt kultur, sport, politik, personkännedom, sockenkunskap med flera. Gutamål brukar oftast ingå som ett delämne, ett område som kan vålla diskussion beroende på att ordbetydelsen kan variera mellan olika socknar eller delar av Gotland.

18 frågor är standard men de kan bestå av en enkel fråga eller, oftast, flera delfrågor så sammanlagt brukar frågeantalet per omgång liggar på 40-50. Betänketiden är en minut med tillägg vid flera delfrågor.

Antalet deltagande lag har varierat genom åren. Arrangerande Markus Strömbom på IOGT-NTO är nöjd med lagantalet de två senaste åren. 2018 och 2017 tävlade 34 lag, 2016 var det 23 och 2015 deltog 28 lag.

– Det har skett en stabilisering, konstaterar han.

”Gutar frågar gutar” inleddes 1983. Då höll IOGT-NTO till i sin tidigare lokal, invid dåvarande Hansabio på Södra Murgatan. ”Gutar frågar gutar” kom från början till som ett gotländskt alternativ till den rikstäckande frågesporten ”Dansant” som de tyckte var alltför Stockholmsfixerad. Alternativet lever således vidare än i dag medan ”Dansant” dansade ut och försvann efter några år.

Det första året tävlade sammanlagt 27 lag på fyra platser i den första omgången. Finalen, det var bara två tävlingsomgångar premiäråret, hölls sedan i Klinte församlingshem. Det historiska första vinnarlaget bestod av Havdhemslaget Karl-Johan Nilsson, Siri Lindkvist och Anna Björkdahl.