Romateatern slipper betala restskatt

De konstnärliga ledarna anklagades för att ha stoppat pengar i egen ficka. Nu får de upprättelse i högsta instans.

22 maj 2018 14:35

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom upphävt det upptaxeringsbeslut som Skatteverket tog efter att ha granskat Romateaterns redovisning för 2013. Upptaxeringen gällde de två konstnärliga ledarna Thomas Segerström och Maria Lindström, som senare lämnade bolaget, och deras anställningsformer.

Skatteverket ansåg att Segerström och Lindström tagit intäkter från kaféverksamheten och stoppat i sina egna fickor.

"Thomas Segerström och Maria Lindström har behållit pengarna själva och hävdar att pengarna är utebliven lön för arbete som utförts", skriver Skatteverket.

Skatteverket beslutade att Romateatern skulle betala sammanlagt drygt 110 000 kronor i arbetsgivaravgifter och skattetillägg för Segerström och Lindström.

Romateatern överklagade Skatteverkets beslut i flera instanser utan att få gehör och efter Kammarrättens dom överklagade även Skatteverket sitt eget beslut och yrkade på att domstolen skulle undanröja de tidigare domarna. Romateatern yrkande på ersättning för rättegångskostnader i underinstanserna, vilket däremot fick avslag.

 

Artikeln är korrigerad 2018-05-23

Så jobbar vi med nyheter