Sonja Åkesson-sällskapet läggs ner

Under Sonja Åkesson Sällskapets årsmöte i lördags fattades beslut om att sällskapet ska läggas ned. ”Vemodigt men fint ändå”, säger ordförande Christina Nilsson.

9 juli 2019 13:23

Det var inte helt oväntat att medlemmarna i Sonja Åkesson Sällskapet fattade beslut om att lägga ned sällskapet i lördags. Redan vid årsmötet 2018 fattade man ett första beslut om nedläggning.

– Alla som var med idag var eniga och det blev aldrig någon diskussion, berättar ordförande Christina Nilsson.

– Årsmötet hölls i Sonja Åkessons park i Havdhem. Där har vi inte kunnat vara på flera år på grund av vädret. Men nu gick det att sitta där och det var så klart lite vemodigt men ändå fint.

Sällskapet bildades år 2000, målsättningen har varit att sprida kännedom om författaren och verka för att hennes diktning tillgänglig och aktuell. Att man nu lägger ned grundar sig i svårigheterna att rekrytera nya medlemmar som är beredda att engagera sig i styrelsearbetet.

– Idag har vi 89 betalande medlemmar. Det är inte så dåligt, men det är en hög medelålder och flertalet bor på fastlandet. Det gör det svårt att delta aktivt, säger Christina Nilsson.

Sällskapet sköter idag även om Sonja Åkessons park som ligger intill det gamla stationshuset som hon växte upp i. Regionen äger marken och sällskapet har fått tillgång till parken mot att man skött om den.

– Regionen är inte intresserad av att ta över skötseln och vi kommer att ta ned skylten. Det känns lite tråkigt. Sen finns det en liten boksamling på biblioteket i Hemse och där får den bli kvar.

Styrelsen sitter kvar under året för att avsluta arbetet.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa