Stödet till kulturskolan återinförs

Det hotade statliga stödet till landets kulturskolor blir kvar – ett besked som gläder Gotlands kulturskolechef Hans-Åke Norrby.

17 september 2019 17:32

Stödet i fråga infördes 2016 av den rödgröna regeringen. Sammanlagt handlar det om 100 miljoner kronor årligen som fördelas på landets kulturskolor. Pengarna, som måste ansökas, ska användas till "att bredda kulturskolans utbud och nå nya grupper". I praktiken har det ofta rört sig om olika projekt som berör resurssvaga grupper, till exempel nyanlända. 

I Moderaternas och Kristdemokraternas budget, som klubbades igenom i riksdagen i december,  var posten struken – och sedan dess har stödets framtid varit osäker. Under måndagen meddelade regeringen dock att bidraget gör comeback.  

– Jag har sett hur stor skillnad de här pengarna gör för många barn runt om i landet. Därför är jag glad att kunna ge beskedet att satsningen inte tar slut vid årsskiftet, utan att statens stöd på 100 miljoner om året återinförs, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) i ett pressmeddelande. 

 

En annan som anser att pengarna gör skillnad är Hans-Åke Norrby, chef för Kulturskolan på Gotland. 

– Riktigt glädjande beslut, tycker jag. Det här stödet är nödvändigt om vi ska fortsätta med vår uppsökande verksamhet i grupper och områden som annars inte kommer i kontakt med kulturskolan. Utan det hade vi varit tvungna att dra ned rejält på till exempel de förskoleprojekt vi satsat på under den senaste tiden, säger han.

Hur stor summan blir för Gotlands del hänger på hur många kommuner som ansöker om stödet. Tidigare år har beloppet legat på 400 000– 700 000 kronor.   

 

KD:s och M:s motiverade slopningen av bidraget med att det handlade om en dyr och ineffektiv satsning, som ökar den statliga styrningen av de kommunala kulturskolorna.

Hur ser du på den kritiken, Hans-Åke? Är detta en form av statlig styrning?

– Svårt att säga. Det finns ju mål att förhålla sig till om man ska få ta del av pengarna, men mitt intryck är att staten inte lägger sig i särskilt mycket utöver det, så länge man har en bra ansökan. Sedan vet jag inte om frågan spelar så stor roll när staten och kulturskolan vill samma sak: Att nå nya grupper. Kulturrådet har slagit fast i en rapport att den övervägande majoriteten av kulturskoleeleverna har välutbildade föräldrar som själva gått på kulturskolan. Den snedfördelningen måste vi komma åt på något sätt, och mot den bakgrunden är de här pengarna jätteviktiga, säger kulturskolechefen.

Stödet kommer att gälla för åren 2020–2022. 

Så jobbar vi med nyheter
Edvin Högdal