Två okända Gotlandsringar visas

Två okända gotländska ringar finns med när en hittills icke utställd ringskatt från Röhsska museet presenteras i en ny bok.

13 augusti 2019 17:23

Få känner till att Röhsska museet i Göteborg förvaltar en samling medeltida ringar från olika håll i Sverige och Norge. Samlingen visas tyvärr inte publikt utan ligger nedpackad.

Nu presenteras ett 50-tal av dessa ringar i ord och bild, varav således två gotländska. Boken, "Ha mig som en signetring vid ditt hjärta", är skriven av Ritwa Herjulfsdotter med foton av Carl Ander. Den är utgiven av Skara stiftshistoriska sällskap.

– Gotland är landskapet med mest jordfunna ringar i Sverige. Alla har i princip hittats i jorden på 1800-talet av människor som jobbade med jordbruk. Fynd har sen sålts vidare till närmaste guldsmed eller till samlare, säger Ritwa Herjulfsdotter.

– De här ringarna har legat gömda i över 100 år i magasin vid Röhsska. De har köpts in på auktion i Stockholm.

Någon närmare dokumentation om Gotlandsringarnas ursprung finns inte. På den ena sitter en liten handtextad upplysning "Hittad på Gotland". Denna är en förgylld silverring från slutet av 1400-talet med motivet som brukar benämnas "Anna själv tredje", i relief. Anna (Marias moder och under medeltiden de havande kvinnornas skyddshelgon), jungfru Maria och Jesusbarnet återfinns i ett rektangulärt fält inramat av ett bladornament.

– Den är 22 mm i diameter och har troligen burits av en kvinna som velat stå Anna nära.

Den andra ringen är av helt annan typ. Det är en guldring med en innefattad karneol, en rödorange ädelsten, som ansågs hålla onda andar borta. Om denna finns uppgiften att den hittades 1898.

Visas ringarna i dag?

– Nej. De ligger på vinden, djupt nerpackade i lådor.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa