Trump gör det fritt fram att hedern av folk

Arbetslöshet2019-10-15 05:00
Detta är en ledare. På hela Helagotland publiceras ledarartiklar från Gotlänningen, Gotlands Folkblad och Gotlands Allehanda.

Krönika

Facebook och Twitter är i dag det som människor ondgjorde sig över vid köksbordet innan internet införlivades i våra hem. En del fortsatte sin kritik på insändarsidan och där var man tvungen och uppge namn och adress så det blev inte så många som kritiserade den vägen. Däremot kunde man möta vass kritik på möten av olika slag. Köksbordets förlängda arm för de som bemödade sig att gå på möten. Nu är det helt besinningslöst och många får energi av alla oförskämdheter som publiceras. En del gör en hel del pengar på sina hätska utfall. Jag tycker att det är så sorgligt det vi nu ser. När till och med USA:s president ägnar sig åt förnedring då har det gått för långt. All sköns tokstollar kan med gott samvete ta heder och ära av vem som helst, det är legitimt. Hur skall vi få stopp på detta elände?

Arbetsförmedlingen har aldrig varit någon av mina favoriter. Det har varit en koloss på lerfötter som ständigt brottas med organisationsförändringar och nya utspel av regeringar som likt skolan vill göra avtryck. Jag hade tre månaders arbetslöshet 1974 och det har präglat min inställning till arbetsförmedlingen. Det har tyvärr inte blivit speciellt mycket positivare sen dess då jag har haft med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsministrar att göra utifrån mina politiska uppdrag. Några år som chef för Arbetscentrum gjorde bilden mer positiv och det berodde på att kommunen satsade pengar på olika projekt. Det lokala kommunala engagemanget spelar stor roll för ett gott resultat. Kanske dags för en kommunalisering? Det som nu sker med Arbetsförmedlingen tror jag inte bådar gott. Privata aktörer skall in och förmedla jobb. Risken är stor att det kommer in lycksökare som vi sett i andra sammanhang. Att det går snett beror ofta på dåliga upphandlingar och bristande uppföljning.

Eva Nypelius (C) och hennes minoritetsstyre har presenterat sin budget för 2020 och treåriga besparingar på 200 miljoner kronor. Den är som det brukar vara. Mycket om det som är positivt men mindre om det negativa. Det som blir intressant är att följa bokslutsprognoserna under 2020. Det är där efterlevnaden redovisas och sedan kommer bortförklaringarna. Svårigheterna är desamma som under mina år. Sjukvården, socialtjänsten och skolan har störst svårigheter. 200 miljoner kronor i besparingar under tre år blir en riktig utmaning efter att ha sparat 170 miljoner 2017-2019. Eva Nypelius (C) får i vanlig ordning lita på ökade statsbidrag och reavinster vid fastighets- och markförsäljningar för att få plus i bokslutet.