Fastighetsskatt tar hus i helsicke

30 april 2008 04:00
Massor av husägare på Gotland får betala ökade avgifter nästa år när husen taxeras upp. Som framgick av GA i går gäller det dem som i dag har en lägre fastighetsskatt än taket, som ligger på 6 000 kronor.
Jag kanske förväntas hålla ett långt försvarstal för regeringen här. Ett försvarstal som talar om att skatten skulle ha blivit ännu mycket högre i det gamla systemet. Att framtiden blivit ljusare för många fastighetsägare som riskerade att drivas ut från sina hem, utmotade av skatter på ett boende som inte genererar några intäkter. Men det tänker jag inte göra. För även om jag inser att det var en förändring till det bättre när regeringen reformerade fastighetsskatten, så var det ändå en reform där regeringen lyckades klanta till ett gyllene tillfälle. Gör regeringen inget åt saken så förvandlar man en potentiell valvinnare till ett riktigt sänke.

I grunden är problemet att regeringen trots ett stort budgetöverskott var alltför angelägen om att försvara sin skattebas. Nu har man skapat en situation där alla med förhållandevis lågt värderade hus får höjd skatt nästa år, medan de som äger dyra hus och som redan slagit i taket sitter i säkert bo. Från regeringspartiernas sida är det ett präktigt självmål.
Problemet med stigande taxeringsvärden uppmärksammade Vilaägarnas riksförbund redan i oktober i fjol. Då gällde det att hundratusentals villaägare faktiskt skulle tvingas betala mer i skatt 2008 än 2007. Då förklarade finansminister Anders Borg:
- Jag har aldrig lovat att fastighetsskatten ska hållas oförändrad för alla när taxeringsvärdena stiger framöver.
- Det jag refererade till är naturligtvis att i förhållande till de gamla reglerna får det stora flertalet sänkt fastighetsskatt. Vi sänker ju fastighetsskatten med 8 miljarder kronor.

Men även om Anders Borg kan försvara sin logik så kan han inte försvara politiken.
När fastighetsskatten reformerades så tjänade de som hade dyrast hus mest. Det var ofrånkomligt att det skulle bli så om man ville göra något åt en hatad skatt. Men nu blir det så att en fastighetsägare i Gotlands inland först inte märkte mycket av reformen av fastighetsskatten, och nu får han eller hon utstå en höjning som den som har ett dyrare hus slipper. Hur skall alliansen kunna göra inbrytningar i nya väljargrupper under sådana betingelser?
Så jobbar vi med nyheter
Mats Linder