Glassen förklarar inte mycket

22 juli 2008 04:00
Kan en pinnglass vara ett uttryck för rasism? Det är en fråga som, för tre år sedan, sysselsatte snart sagt hela den svenska offentligheten under en sommar präglad av snustorr nyhetstorka. Nu har den diskussionen vaknat till liv igen. Tankesmedjan Agora har publicerat en skrift om glassdispyten, författad av etnologerna Oscar Pripp och Magnus Öhlander. Slutsatserna som dras i skriften är minst sagt märkliga. Att föreningen Centrum mot rasisms uppmaning till bojkott av produkten "Nogger Black" kritiserades så pass hårt berodde enligt Agoraskribenterna på att man "angrep en viktig ingrediens i svenskheten, i den nationella självbilden". Pinnglassen, alltså. Och därför, menar de två etnologerna, ryggade många svenskar tillbaka inför Centrum mot rasisms tilltag. Acceptansen för antirasism, fortsätter det, tycks upphöra när kampen mot bigotteri och inskränkthet vänder sig mot det svenska.

Man kan knappast kalla pinnglassen en symbol för något typiskt svenskt, "en viktig ingrediens" i det som är Sverige. Det är att reducera och förlöjliga svenskheten, vilket ett par etnologer, åtminstone om de önskar framstå som seriösa, borde hålla sig för goda för. Därutöver är det inte sant att debattklimatet i Sverige

inte tillåter kritik mot nationella institutioner. Man skulle nästan kunna säga att vi kritiserar dem alldeles för mycket.

Problemet med den så kallade antirasistiska rörelsen är att den allt för sällan kommer med seriösa argument eller hållbara lösningar. Dess representanter, Masoud Kamali för att nämna en, präglas dessutom av intolerans mot oliktänkande och fäller nedsättande kommentarer om alla som inte delar bilden av Sverige som ett strukturellt rasistiskt land. Allt detta tillhörde diskussionen om "Nogger Black", varför det var svårt att ta den på allvar men paradoxalt nog motiverat att många deltog med mothugg.

En annan viktig förklaring till att Centrum mot rasism tvingades utstå en tuff kritik i samband med glassbråket var Svenska Dagbladets avslöjande att föreningen duschades i statliga bidrag som vid sidan av kampanjen mot "Nogger Black" enbart finansierade nya möbler till kansliet.
Alla andra tolkningar av konflikten saknar resonansbotten i verkligheten och har endast till syfte att försöka rädda skinnet på en antirasistisk "verksamhet" som nu fullständigt förlorat sin trovärdighet.

Så jobbar vi med nyheter
Johan Wennström