Skvaller från byrålådan

11 oktober 2008 04:00
Äntligen! Den allmänna motionstiden är över. Och i år har folkets företrädare i riksdagen varit extra flitiga. Över 3 600 kloka tankar och förslag har inkommit för beredning i utskotten, debatt och beslut i kammaren. Inte ens Byråns flitiga medarbetare har hunnit läsa samtliga bidrag ännu. Men några favoriter är vi ändå redo att dela med oss av.

Socialdemokraterna Carina Hägg, Göte Wahlström och Thomas Strand överraskar till exempel med en motion om upprättandet av "ett nationellt centrum för människohandel".
Finn Bengtsson och Helena Rivière motionerar om en skattereduktion vid organdonation. Och Malin Löfsjögård (m) anser att också personer med laseropererade ögon bör kunna bli stridspiloter.

Även den måttligt politiskt intresserade har väl fått intrycket att vänsterpartiet är lite utfryst i maktens finaste korridorer. Ja, nu slår man tillbaka. Alice Åström motionerar om upprättandet av en "handlingsplan mot politisk mobbning".
EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (ja, hon är gift med komikern), känd bland allmänheten för sin åsikt att stockholmare är smartare än lantisar, är en stor Europavän. Så pass att hon redan fem år efter folkomröstningen tycker att det är dags att omvärdera frågan om svenskt EMU-medlemskap. Nu föreslår hon att plenisalen utsmyckas med en EU-flagga. Jo, hon vet att frågan diskuterats flera gånger tidigare och då avslagits. Men skam den som ger sig!

På tal om flaggor: Ulf Grape anser att det flaggas alldeles för mycket utländskt och för lite svenskt runt om i landet. Ett regelverk kring detta hade varit på sin plats!
"Jag har motionerat om detta också i fjol [sic!] och vissa uppgifter säger att det är saker på gång [sic!]". Det är moderaten Rolf Gunnarsson som föreslår att tjugokronorssedeln byts ut mot ett mynt. Eurons högsta myntvalör är ju nämligen just två euro och då skall ju Sverige inte vara sämre. "Jag vet att det inte är vi i riksdagen som beslutar om detta, men vi kan ge ’önskemål’ om detta" motionerar han.
"När vi nu går in ett samhälle [sic!] som ska använda mer och mer av bioenergi för att klara koldioxidutsläppen är det viktigt att vi ser över vilka kunskaper vårt folk behöver för att klara dessa nya uppgifter." Med den motiveringen föreslår Sten Bergheden att svenska ungdomar bör utbildas i hanteringen av motorsåg.

Annars är allt som vanligt. Göran Persson från Skåne motionerar om en polishögskola i Skåne. Peter Hultqvist och Anneli Särnblad från Dalarna motionerar om en polishögskola i Dalarna. Hans Backman från Gävleborg motionerar om en polisutbildning i Gävleborg. Cecilia Widegren från Skaraborg motionerar om en polisutbildning i Skaraborg...
Lena Asplund och Ulf Berg föreslår i en motion att Arlanda flygplats utanför Stockholm döps om efter Carl von Linné. Rolf Gunnarsson motionerar att Arlanda flygplats döps om efter Alfred Nobel... Birgitta Ohlsson motionerar om monarkins avskaffande, vilken hon gjort varje år sedan hon tog plats i riksdagen 2002 (sedan 2005 återanvänder hon samma motion)...

Här någonstans i läsningen avbryts Byrån av nyheten att riksdagens arvodesnämnd beslutat att höja ledamöternas arvoden med 1 600 kronor till 54 500 kronor i månaden från och med den 1 november 2008.
Svenska Nyhetsbyrån
Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa