Centerns stora svek

6 februari 2009 04:00
I går var det sorgens dag. Centerpartiet svek alla dem, som vill avveckla kärnkraften och gick med på en kompromiss med de andra borgerliga partierna. De vill tillåta byggandet av nya kärnkraftverk.
Kärnkraften är ett livsfarligt hot inte bara mot oss som lever nu, utan för kommande generationer. I hundra tusen år. Så länge måste det radioaktiva avfallet lagras. Jag är djupt besviken på hur centern nu lämnat det gröna spåret och kastat sig i armarna på reaktorkramarna.
Kärnkraften är inte lösningen på vårt behov av el. Genom att släppa fram möjligheten att bygga nya kärnkraftverk stoppas effektivt all utveckling av vindkraft och annan miljövänlig energi. Redan uttalar sig kärnkraftbolagen glatt över att få börja planera nya kärnkraftverk. Som kommer att bli otroligt dyra och ta lång tid att bygga.
Centerns svek är ett sabotage mot alla satsningar på förnybar energi. De går baklänges in i framtiden och Sverige kommer att förlora tid, jobb och pengar på denna felsatsning, som satsningen på kärnkraften innebär. Energipolitiskt är centerns svek i kärnkraftsfrågan en katastrof. Det kompenseras inte av allt det andra, bitvis mycket bra satsningar, som de borgerliga kommit överens om vad gäller vindkraften och annat.
Frågan är hur många centerpartister som nu hoppar av sitt parti. Förra gången centern svek och laddade Barsebäck kärnkraftverk hoppade den då kände gotländska centerpartisten Gunnar Bendelin av i besvikelse över centerns svek. Kommer vi att få se nya avhopp på Gotland? Centerordförande Björn Larsson sa i DN igår sig vara förvånad över att centern centralt överväger att överge principen om kärnkraftsmotstånd. Nu har centern svikit och frågan är om Björn Larsson nu hoppar av centern.
Oppositionen med socialdemokraterna i spetsen är öppen för allt, utom att bygga ny kärnkraft. Om de borgerliga inte ändrar denna galna väg, finns risken att en rödgrön regeringen måste stoppa kärnkraftens utbyggnad. Nu ska de borgerliga diskutera energipolitiken med oppositionen och kanske det kan nås en kompromiss. Men det är omöjligt att en blocköverskridande uppgörelse om energin kan innehålla en sådan felsatsning, som att bygga nya kärnkraftverk.
Så jobbar vi med nyheter
Håkan Ericsson