Lite sans i debatten får jag be

3 augusti 2009 04:00
Nu drar åsiktsmaskinerna igång. Som alltid när en politiker eller en myndighetsperson är i skottgluggen. Oreflekterat ropar man "avgå". Nu är det julafton för de anonyma tyckarna på nätet och på insändarsidorna.
Det är beklämmande att se GT:s krigsrubrik på förstasidan "Avgå" när man får klart för sig att det är åsiktsmaskinen Carl B Hamilton (fp) som står bakom. En politiker som media älskar, därför att han har åsikter om det mesta. Men vad har han med oss på Gotland att göra?
Media har till och med tillfrågat den förra landshövdingen Lillemor Arvidsson. Hade hon varit klok hade hon avstått från att kommentera, men gjorde det inte. Beklämmande!

Gör analys istället för jakt
Hur många gånger har vi inte hört genom åren att folk skall avgå. Persson, Bildt, ministrar, politiker skall avgå. Efter ett tag är det ingen som kommer ihåg vad det var som motiverade kraven på avgång. Och varför lånar sig media så villigt till att föra ut dessa ofta oreflekterade krav på avgång? Istället för att jobba med frågan.
Ge fakta, göra analyser och presentera professionella kommentarer. Just det som är läsarnas/lyssnarnas yttersta krav för att vi skall kunna bilda oss en egen uppfattning i en uppmärksammad fråga. Annars blir vi i händerna på åsikter som media själva ser ut att driva. Och var finns Radio Gotlands etik när man villigt springer iväg med en hemlig bandinspelning för att få göra ett scoop?
Har media en genomtänkt krisstrategi när en stor fråga dyker upp? Man kan också fråga sig om länsstyrelsen har en genomtänkt krisstrategi. Det ser inte så ut. Annars hade man inte behövt hamna i denna bekymmersamma situation. Så som det nu utvecklats kan jag förstå att landshövdingen drar sig tillbaks. Pressen blir orimlig. Men backa några dagar.

Skulle ha förklarat
Vad skulle ledningen gjort? Man skulle i lugn och ro pratat igenom frågan. Bestämt sig för största möjliga öppenhet och största möjliga saklighet. Kallat till presskonferens och sakligt informerat som det aktuella fallet. Tydligt och klart förklarat hur man kom fram till sitt ställningstagande. Kommenterat uttalandet om hur man ser på de stora företagarna på Gotland, att de är viktiga för denna ekonomiskt sårbara kommun, men att alla naturligtvis är lika inför lagen. Här har gjorts olyckliga uttalanden. Gör en så kallad pudel, så är det avklarat.
Gotland är oerhört beroende av sitt näringsliv, det nuvarande och det tillkommande. Den signalen har nu blivit tydlig och kanske bidrar denna märkliga situation till att näringslivet blir nyfikna på Gotland till fromma för Vision 2025.Men den hemliga bandinspelningen är illojal så det skriker om det. Tjänstemannen ifråga har inte klart för sig sin roll i administrationen. Att han/hon är en medarbetare, inte en motarbetare. Förstår inte att olika aspekter kan läggas på en fråga.

Återinför en styrelse
Någon måste väga ihop och sedan ta ett beslut. I detta fall landshövdingen formellt, men hon har självfallet diskuterat fram detta med sina närmaste. Landshövdingen "kör inte över sina medarbetare", hon tar ett nödvändigt beslut. Här finns en annan omständighet värd att notera.
Länsstyrelsen på Gotland har ingen styrelse som tar de större och svårare besluten. I en styrelse kan man ta hjälp av kunniga och kloka personer med bred erfarenhet. Nu tvingas landshövdingen ta alla beslut själv. En orimlig situation. Återinför styrelsen!
Det finns en del att reflektera över när dimmorna skingrats. Må man lära sina läxor på olika håll.

Så jobbar vi med nyheter
Lennart Lindgren