Färre sjuka med rehab

1 februari 2010 04:00
Hur kan det vara så stor sjukfrånvaro i Sverige som har en av världens friskaste befolkningar? Den borgerliga regeringen som bara tror på piska för de sjuka och morot för de rika friska har satt en fruktansvärt omänsklig piska på de sjuka. Genom stupstocken görs sjuka fattigare, men knappast i jobb eller friska.
Socialdemokraterna lägger skulden på arbetsgivarna och en allt tuffare arbetsmiljö. De har dock begått självkritik och föreslår nu rejäla rehabinsatser av alla de sjuka. Om de i en rödgrön regering genomför en storsatsning på allehanda rehabinsatser, så kommer sjukfrånvaron sannolikt minska rejält. För det är rehabinsatsernas frånvaro som så drastiskt ökade sjukfrånvaron mellan 1998 och 2003. Det finns dokumenterat i en ny bok, "Kampen om sjukfrånvaron", av statsvetaren Björn Johnsson.
Han konstaterar att mellan dessa år ökade inte antalet nya sjukskrivningar särskilt mycket. Istället berodde de ökade sjuktalen till 80 procent på längre sjukskrivningsperioder. Det som gjorde att sjukskrivningstiderna blev längre var att rehabiliteringssystemet kollapsade.
Möjligheterna till arbetsträning och omplacering minskade, lättare tjänster försvann, lönebidragsjobben försvann och företagshälsovården monterades ner. Alla dessa människor som hade haft dessa rehabiliteringsmöjligheter miste dem och det enda som fanns var sjukskrivning. Därför ökade sjukfrånvaron så mycket 1998 till 2003.
Det handlade inte om överutnyttjande och att det behövs en borglig piska och stupstock för att minska sjukskrivningarna. Det handlar om ett stort behov av individuellt anpassad rehabilitering, utbildning, praktik och jobb.
Därför är det viktigt att denna grupp av människor inte kastas ut i fattigdom genom att de tvärt mister sin sjukpenning. Men de får inte heller lämnas kvar i en passiv sjukskrivning. De rödgröna måste snabbt bygga upp alla dessa rehabinstrument som ger de sjuka möjlighet till att efter förmåga utföra ett jobb. De som helt saknar möjlighet att jobba ska naturligtvis ha en sjukersättning som det går att leva på.
Så jobbar vi med nyheter