Mer miljö för pengarna med Alliansen

15 mars 2010 04:00
"Med blicken mot framtiden" heter Moderaternas bok som handlar om den politik partiet vill föra nästa mandatperiod. En av författarna är Sofia Arkelsten, moderat riksdagsledamot och partiets talesperson i miljöfrågor.
Jag bad "Moderaternas mattant" (ett namn hon själv myntat) kommentera hur miljö- och matpolitiken ser ut, om de borgerliga får bestämma.

På vilket sätt är borgerlig politik bättre för miljön än oppositionens?
- Vi ger mer miljö för pengarna! Borgerliga politiker förstår marknadsekonomi och har respekt för skattepengarna. Man gör de saker som är mest effektiva först och har inte lika stort utrymme för symbolpolitik. Ett bra exempel är koldioxidskatten, som är tråkig och bred, men fungerar.
- Borgerliga politiker har också en annan inställning till klimatet. Vi tycker att gröna investeringar utomlands är en naturlig del i vår egen klimatpolitik, den ger snabb effekt fort. För vänstersidan är det en extragrej. Men det är inte finare att sluta släppa ut innanför Sveriges gränser.
- En bra sak som jag tror kommer förändra en del i miljöpolitiken är den kommande propositionen om miljömål, som för första gången tittar på hur svensk miljöpolitik påverkar andra länder. Det är ett sätt att tänka ett steg längre. Så har det inte varit förut.

Vad är viktigast, att politiker gör sitt jobb med miljön eller att den enskilda människan drar sitt strå till stacken?
- De måste samverka, men vi har levt ganska länge med att miljöfrågor är krångliga och att politiken ska ta hand om det. Politiken måste jobba på varje nivå och leverera det den ska. Det ska vara enkelt för människor att göra bra miljöval. Reglerna ska finnas på plats, men sen kan vi aldrig ersätta den enskilda människans ansvar.

Hur ser matlandet Sverige ut?
- Vi moderater ritar just nu på en matstrategi. Vi vill göra det bredare och tänka utanför den politiska organisationen. Det är lätt att det handlar om upphandling och produktion men vi måste prata om effekterna för miljön och människor. Vi har varit duktiga på att prata om produktionsfrågor, men glömt restaurangerna, äldreboende och skolor - där maten hamnar.

Du är nyligen hemkommen från en resa i äldrevården. Maten inom äldreomsorgen förknippas ofta med illa uppvärmda måltider i plastkartonger och en sorglig ransonering av kaffe. Samtidigt gör köttklistret entré på middagsbordet. Saknas det respekt för mat i det moderna samhället?
- Som jag ser det så pågår två parallella trender; den ena handlar om att människor köper fler kokböcker, går mer på restauranger och är intresserade av kokkonstens tekniska utveckling.
- Sedan handlar det om vardagsmaten där tidsfaktorn och priset spelar en viktig roll.
- Men mat är mycket mer än ekonomi. De äldre äter alla sina måltider på äldreboendet. Det är viktigt att man får styra över den biten, äta med vem man vill och att det är fint dukat och så vidare.
- Ibland saknas det tillräckligt med kök, det händer att maten inte kan hållas varm. Det måste byggas äldreboenden där det går att laga riktig mat. Lokaler ska finnas och det är politik som ser till att det gör det.
- Jag är övertygad om att miljötänket kommer att förändra matpolitiken. Sedan andra världskriget har det handlat om att få tillgång till mat, sedan kom prispressdebatten, och nu är vi inne i en kvalitetstrend som handlar om värderingar.

Du skriver i framtidsboken att det blivit trångt i miljödebatten, alla vill in. Finns det någon fara med att miljöpolitiken populariserats så hårt de senaste åren? Finns det en risk att den faller ur mode?
- Nej, jag tycker att det är en bra utveckling. Förut var det en fråga för en politisk elit. Det är extremt hälsosamt att människor kommer in.
Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa