Underlivsfrågor, sa Anders Wijkman

6 april 2010 04:00
I senaste numret av tidningen Vi intervjuas förre EU-parlamentarikern Anders Wijkman, som nu lämnat alla uppdrag i kristdemokraterna. "Jag hade inte väntat mig att underlivsfrågorna skulle dominera som de gjorde", säger han.
Han verkar förvånad att han överhuvudtaget engagerat sig i partiet, eftersom kd:s syn på familjepolitik, abort och homosexuella står så långt från honom.

Globala rättvisefrågor
Men sannolikt hade han en strategi med sitt engagemang. Det gav honom en plattform på den internationella arenan i Bryssel. En arena där han alltid trivts och gjort bra ifrån sig när han fått ägna sig åt sina hjärtefrågor: miljö, hållbar utveckling och globala rättvisefrågor. Ändamålet helgar medlen.
Redan som politiskt underbarn hos moderaterna för 40 år sedan, passade han dåligt in. Hade svårt att anpassa sig. Drog inte jämnt med partiledaren Gösta Bohman. När han så informerade Bohman att han tänkte hoppa av för att bli generalsekreterare i Röda Korset fick han det talande svaret: "Va fan ska dom med dig till."
Men han blev en folkkär ledare för Röda Korset. Kanske tänker många tillbaks på den tiden idag när det blåser kring organisationen. Nu knyts han till Tällberg-stiftelsen för att arbeta med frågor om klimat och hållbar utveckling. Har kommit hem efter en lång och krokig resa.
Alltså, alla passar inte in i de partipolitiska fållorna. Samtidigt är det där man kan åstadkomma förändringar i samhället. De flesta stora frågor är politiska. För en engagerad person med starka egna mål kan partipolitiken stundom bli frustrerande.

Engagera yngre människor
Det lär bli allt tydligare framöver när partierna vill engagera yngre människor med hjärtefrågor. Alla partier vill åt unga engagerade människor, vill förnyelse. Men de slirar allt för ofta ner i de djupa hjulspåren. Partiledningarna vill inte riktigt se det. De är fast i sina strukturer och arbetsformer. Vill mycket, men vardagen tar över och helgdagen med fritt tänkande och öppenhet blir lidande. Då glider förnyarna bort, till aktivt föreningsliv eller internationellt arbete i bästa fall. Eller så tar deras vardag över och förnyelseambitionerna kapslas in.
Politikens villkor har aktualiserats i dagarna med den uppmärksammade boken "De omänskliga. Berättelser om politik" av Torbjörn Nilsson. Politikens villkor belyses med tre uppmärksammade händelser: folkpartiets dataintrång hos socialdemokraterna under förra valrörelsen, maktkampen inom SSU och spelet om FRA-lagen.

En förnyelsesignal
Frågor värda att ta till utgångspunkt för funderingar och debatt om politikens villkor. Han vill visa hur en ny generation politiker fostras, och fostras ganska hårdhänt. Så att de till slut går vilse i det som egentligen skall vara politiken. Då blir de omänskliga, då riskerar politiken att bli omänsklig. Det som är bokens oroande titel.
En varningssignal, förhoppningsvis. En förnyelsesignal, förhoppningsvis. Dags för demokratiskt omtänkande, förhoppningsvis. Ty politiken innehåller oändligt mycket mer än "underlivsfrågor".
Så jobbar vi med nyheter