Tålamod för att ändra attityder

6 maj 2010 04:00
En plats upp sen förra året.
Men plats 234 av 290 är fortfarande underkänt för regionen där företagandet går som tåget, trots att företagarna rankar företagsklimatet som undermåligt.
Riktigt vad det är som den önskade klimatförbättringen stupar på är oklart.
Har företagarna orimliga förväntningar på kommunens företagarservice?
Eller på vad som är möjligt och inte inom lagarnas gränser?
Eller är det helt enkelt så att gotländska tjänstemän är onödigt nitiska till företagens önskemål?

Det är så klart inte rimligt att kommunen i ena änden motarbetar företagens möjligheter att utvecklas och i den andra satsar miljoner av skattepengar för att förbättra arbetssättet.
Det paradoxala är att samma företag i förra veckan kunde notera hur bra det går och att framtidstron är stark.
Svenskt Näringslivs ranking handlar mycket om attityder. Det vill säga hur företagarna upplever att de bemöts av tjänstemän och politiker. Det spelar ingen roll om de upplevda attityderna är överdrivna eller om förväntningarna är större än de reella möjligheterna.
Problemlösningen stavas: kommunikation. En dialog med fokus på konkreta lösningar som är realistiska och genomförbara.
Kanske några av näringslivspengarna ska användas för en gemensam hemsida eller återkommande magasin med enbart företagsklimatet som tema?
Attityder ändras bara genom tålamod, ökad kunskap och en öppen och bred dialog.
Så jobbar vi med nyheter
Eva Bofride