Ett svagt politiskt ledarskap

15 juni 2010 04:00
Det blev en intensiv och i stort sett bra och genomlysande debatt om varför sjukvården har svårt att hålla sina budgetramar.
Revisorernas ordförande Jan Lundgren (s) klargjorde att revisorerna hoppats på framgång för nämnden att under 2009 få ekonomin i balans. Men istället hade det blivit tvärtom. Under 2009 tycks den politiska ledningen helt tappat greppet om ekonomin och underskottet rasade iväg till cirka 40 miljoner kronor. Och i år är prognosen ett underskott på 50 miljoner kronor.

Respekten för budgeten
För att upprätthålla respekten för budgetramarna ville revisorerna att kommunfullmäktige skulle neka hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarsfrihet. Att inte ge dem godkänt för 2009 års förvaltning.
Den rödgröna oppositionen gick på revisorerna linje medan den borgerliga majoritet skyddade sjukvårdsordförande Per-Olof Jacobsson (c) och som vanligt med en rösts övervikt gav sjukvårdsnämnden ansvarsfrihet.
Innan beslutet togs flödade debatten fram och tillbaka och var riktigt genomlysande och upplysande om svårigheterna att hålla öns sjukvård inom de ekonomiska ramarna.
Tyvärr föll ett inlägg helt utanför ramarna och var ett huvudlöst personangrepp på Per-Olof Jacobsson av Eric Martell (s). Det var synd att han förstörde det goda intrycket av en bra och genomlysande debatt om sjukvårdens problem. Jag hoppas vi slipper sådana personangrepp i fortsättningen.
Jag tycker Björn Jansson (s) höll ett bra och analyserande anförande där han utgick ifrån att sjukvården behöver mer pengar, men också måste förändra sina strukturer. Han påminde om att socialdemokraterna i många budgetar velat ge mer pengar till sjukvården än de borgerliga och att Per-Olof Jacobsson några gånger i kommunfullmäktige till och med tackat nej till mer pengar till sjukvården. För att sedan ett halvår senare tvingas begära tilläggsanslag för att klara ekonomin. Björn Jansson ville inte kasta in mer pengar till sjukvården villkorslöst. Han ville se organisationsförändringar, så att pengarna hamnade rätt. Därför krävde han nya tag med sjukvårdens organisation.
Carina Lindberg (v) som sitter i och har suttit i hälso- och sjukvårdsnämnden väldigt många år, ville också ge mer pengar till sjukvården. Sedan försökte hon en balansakt där hon både krävde förändringar av vårdens organisationen, men att den skulle ske i samklang med personalen.
Hon ville ha läkarna med sig i förändringen, samtidigt som hon vill förändra läkarnas schemaläggning och jourtider.

Hoppas på nyordning
Trots att både Mats Ola Rödén (fp) och Gustaf Hoffstedt (m) varit väldigt kritiska mot Per-Olof Jacobssons sätt att sköta det politiska ledarskapet för sjukvården, talade de för att han och resten av nämnden skulle få ansvarsfrihet.
Och Eva Nypelius (c) sa självklart att hon hade stort förtroende för Per-Olof Jacobssons ledarskap och att hon trodde mycket på den förändring om nu är på gång.
Efter votering blev det 34-33 för att ge hälso-och sjukvårdsnämnden ansvarsfrihet. De borgerliga ville inte pricka Per-Olof Jacobsson och den övriga nämnden, medan den rödgröna oppositionen vill markera vikten av att även hälso- och sjukvårdsnämnden måste hålla budget.
Nu hoppas alla att den nya organisationen ska ge en lika bra sjukvård som idag, men till lägre kostnad. Vi får väl se om den nya hälso- och sjukvårdsnämnden klarar av både omorganisationen och en ekonomi i balans.
Så jobbar vi med nyheter