Nånannan behöver inte göra allt

5 oktober 2010 04:00
Jag var inte där men önskar av hela mitt hjärta att gänget bakom Wisbymaskeraden orkar upprepa succén nästa år.
Förutom den geniala idén är det så befriande underbart med initiativ som genomförs av enskilda personer som brinner för en sak och gör slag i saken, helt utan projektpengar eller EU-stöd.
Det kan bli så otroligt bra när något föds ur en lust och med ett personligt driv.
Jag vill ha mer av dessa drivkrafter på Gotland.
Här finns annars en utbredd anda av nånannanismen. Det är oftast "nån annan" som ska ordna allt. Helst är det "kommunen" som ska göra det.
Om fler tänkte "hur kan jag fixa det här" istället för "vem ska fixa det här" skulle mycket mer bli gjort. Både här och där.
Det här tankesättet går såklart att föra över även till politiken och klimatet i en kommun.
Gotlands kommun kommer med stor sannolikhet alltid att vara den största arbetsgivaren på Gotland. Det är inte kommunen som behöver växa utan det privata näringslivet. Därför ska man väga noga all verksamhet som inte är nödvändig att utföras i kommunal regi.

Om man ska förbjuda företag som utför välfärdstjänster att gå med vinst finns ingen vits att lägga över verksamhet i privat regi. Den eventuella vinsten består inte av skattepengar som många vill ge sken av. Då skulle ju logiskt sett även alla kommunala förvaltningar redovisa vinster.
I ett företag kan man inte gå med underskott år efter år, man måste göra något, antingen öka intäkterna eller dra ner på kostnaderna. Enkel matematik.
I en mindre organisation kan man vara mer flexibel än i en stor kommunal organisation.
Den ena är inte ont för att det andra är gott.
Synen på privat företagande är ibland skrämmande hos dem som är helt emot privata välfärdsutövare. Man utgår från att alla fifflar och gör allt för att behandla sin personal så dåligt som möjligt.
Men med den inställningen överlever inte ett företag särskilt länge.
En kommunal verksamhet med dålig ledning och bristande personalpolitik kan däremot hålla på hur länge som helst. Nästan.

När nu valet är över kanske man kan hoppas på en mer nyanserad bild av privata tjänsteföretag och synen på eget företagande.
De som är dåliga arbetsgivare och utför undermåliga tjänster ska inte finansieras med skattepengar.
Oavsett om de är privata, kommunala eller statliga.
Så jobbar vi med nyheter