Fördelning?

13 januari 2011 04:00

Ja, Du Wera Svensson, Du skrev en längre inlaga i fredags med rubriken "Vi behöver inte mer pengar, utan en rättvisare fördelning".

Visst är det väl så, men nu får vi ju ett antal flera pengar varje år, genom att vi i regel får en ökning av det vi kallar för BNP.

Och om vi då inte behöver mer pengar, så krävs det väl ett par antingen-eller-lagstiftningsbeslut, att vi inte får öka produktionen, eller att vi ger BNP-överskottet till utlandshjälpen!

Vilken majoritet är beredd ta något av de besluten tror Du?

Så den rättvisare fördelningen. Det har ju varit klassiska Socialdemokratiska krav, alltifrån första början, men de avvisas ju av en allt större väljarmajoritet. Vilket visade sig direkt i opinionssiffrorna när man presenterade det rödgröna alternativet, och väljarna fick klart för sig att om det blev verklighet, skulle ett antal som hade lite mera, få vara med och dela med sig.

Jag har sagt det förut, och säger det igen: Vi har blivit ett folk med en växande majoritet av egoister, som det krävs något av en väckelserörelse för att fås ta emot ett Socialdemokratiskt budskap! Var finns väckelsepredikanterna?

Nej Du, Wera Svensson, den bästa analysen av vad som hänt, har gjorts av Johan Ingerö, som säger så här: "Socialdemokratin avskaffade det gamla klassamhället, men skapade ett nytt klassamhälle, som nu är i färd med att avskaffa socialdemokratin!"

Det är detta problem vi har att råda bot på!

Så jobbar vi med nyheter