Många nya gröna jobb

9 februari 2011 04:00

När Göran Persson valdes till partiledare för Socialdemokraterna talade han om nödvändigheten av att politikerna drev fram en hållbar tillväxt. Han menade att just genom kravet på en hållbar tillväxt, skulle det bli ett tillväxtsprång i den svenska ekonomin genom de många investeringarna, tekniska uppfinningarna och miljöteknikföretagens framväxt.

På ett seminarium ordnat av några LO-fackföreningar talade han och Lena Sommestad mycket om denna nödvändighet av att forma den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken i enlighet med klimat- och miljökraven. Lena Sommestad tog åter fram Göran Perssons begrepp det Gröna folkhemmet och beskrev det som den nödvändiga utvecklingslinjen för Socialdemokraterna. Marknaden och Moderaterna klarar inte att möta klimathotet. En progressiv Socialdemokrati måste driva fram en hållbar ekonomisk politik som ger många gröna jobb inom olika miljö- och klimatområdet.

De svenska miljöteknikföretagen har stor framgång i Europa och världen, men riskkapitalisterna satsar inte pengar i miljöföretagen. De satsar istället i skola och vård, vilket inte ger några nya jobb utan bara omfördelar jobb. Satsningar i miljöteknik ger nya gröna jobb liksom att investera i den viktiga transport- och energistrukturen. Det går inte att leka affär med järnvägen, så ingen vet om tågen går, menade Lena Sommestad.

Jag blev djupt imponerad av Lena Sommestads engagerade tal om hur viktigt det är att sätta fart på bygget av det Gröna folkhemmet. Det ger jobb och kan klara klimathotet och en bra miljö. Men det Gröna folkhemmet handlar också om att skapa minskade ekonomiska klyftor för att samhällen med en stor andel fattiga klarar inte av ökande klimat- och miljöskatter. Det krävs jämlika samhällen för att klara miljöhotet och att alla delar på bördorna.

Politiken måste gå före och Sverige har mycket goda förutsättningar att vara bland de första i byggandet av det Gröna folkhemmet. Det handlar om att med kravet på uthållighet tillväxt, få fram det tillväxtsprång, som skapar många ny gröna jobb. Lena Sommestad måste absolut ingå i den nya partitoppen om Socialdemokraterna ska ha en framtids-chans!

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa