Alla arbetslösa i fas 3 är inte sjuka!

24 februari 2011 04:00

I torsdagens GT (17/2) publicerades min insändare "Vi är inte sjuka!" där jag ondgör mig över den fördomsfulla synen på arbetslösa.

Jag räknar upp flera exempel ur media där personer i maktpositioner genom sitt slarviga sätt att uttrycka sig bidrar till att de personer som råkar sakna jobb betraktas som svaga eller sjuka.


Många högskoleutbildade
Jag blir glatt överraskad dagen efter när Gotlands Folkblads ledarsida från två håll spinner vidare på det jag skrivit.

Ronnie G Lundin tar exempelvis upp att deltagare i fas 3 ofta ses som "lågutbildad paria", trots att så många som en fjärdedel faktiskt är högskoleutbildade.

Bra att det kom fram i ljuset! Jag tillhör nämligen den gruppen själv. Tack.

Jag vet dock inte om jag ska skratta eller gråta när jag ser bilden som ska illustrera nämnda text. Under överskriften som innehåller orden "fas 3" ser man en bild av en grupp demonstrerande och förmodat utförsäkrade människor. På ett av deras plakat står det "ingen väljer att bli sjuk".

Man behöver inte ens ha gått en grundkurs i grafisk kommunikation för att förstå hur denna kombination tolkas av en person, kanske en arbetsgivare, som ögnar igenom tidningen snabbt. "Fy fasen för fas 3, en sådan anställer vi inte!"


Bilden ger fel signal
Jag mejlar Håkan Ericsson för att uppmärksamma honom på valet av bilden. Jag tar för givet att det rör sig om en fadäs, ett slarvfel - inte helt ovanligt i pressen nu när korrekturläsningen verkar vara obefintlig - men till min förvåning får jag svaret att han tycker bilden håller.

I slutet av artikeln ska det nämligen stå sådant som är relevant, enligt honom. I verkligheten är det i den allra sista meningen, i slutklämmen som Ronnie undrar varför facket inte gör mer när det gäller utförsäkrade sjuka som hamnar i fas 3. Nog hade det gått att hitta en bild som var mer representativ för texten, tycker du inte det, Håkan?

Att sjuka utförsäkras och så småningom hamnar i fas 3 är åt skogen och djupt beklagligt, men eftersom det är ett helt annat problem än problemet att gå utan jobb och att det onekligen verkar vara svårt att skilja på äpplen och päron, så kanske man ska ta den diskussionen för sig.


Saknar bara arbete
Efter alliansens cyniska och förnedrande valpropaganda mot oss som tyvärr tvingas gå på bidrag borde vi hjälpas åt att ta avstånd från den typen av kränkningar och stereotypt tänkande. Personer med skavanker av olika slag finns inom alla grupper, säkerligen finns det bräckliga politiker och även journalister med problem.

Definitionen på att vara arbetslös är dock att en person saknar arbete, inget annat.

Så jobbar vi med nyheter