Swedavia hotar utvecklingen i mindre städer och försämrar miljön

1 juli 2011 04:00

Swedavia fördubblar kostnaderna för mer miljövänliga propellerflygplan, helt utan anledning. De ökade kostnaderna hotar överlevnaden för mindre flygbolag, vilket i sin tur hotar utvecklingsmöjligheterna i regioner som riskerar att stå utan flygkommunikationer. Och för miljön är det som att det skulle införas en högre energiavgift på vindkraft och solenergi, men inte på kolkraft och olja. Gotlandsflyg menar att detta är kontraproduktivt.

Med ny prissättning på Bromma flygplats mer än fördubblas startkostnaderna för Gotlandsflygss små, lätta flygplan med miljövänlig propellerdrift.

Enligt lagstiftat EU-direktiv från 2007 (att införas senast 2009) gällande höjda startavgifter för större flygplatser är kostnadsökningen tvingande enbart för Arlanda och Landvetter i Sverige. Swedavia inkluderar trots det Bromma, där mer än hälften av flyget trafikeras med små propellerplan.

Denna flygplanstyp är helt avgörande för många svenska regioner som inte har tillräckligt med resenärer för att fylla en Boeing 737. Dessutom är propellerdrift det miljövänligaste på flygningar upp till 50 mil. En Boeing 737 släpper ut cirka 20 till 30 procent mer CO2 per passagerare än en propellermaskin på dessa kortare sträckor.

Under 2010 gav Swedavia rabatt på avgifterna från Bromma, eftersom de var tveksamma till sitt beslut och ville diskutera den nya prissättningen. Utan förvarning eller förklaring togs rabatten sedan bort 2011. Detta samtidigt som tyngre jetflygplan med fler än 100 säten inte får några kostnadsökningar alls.

Det är väl känt att flygbolag inte tjänar några pengar över tid. Alla kostnadsökningar måste direkt skjutas vidare till kunden. Ett högt pris motverkar resande, som i sin tur minskar möjligheten till utveckling i yttre regioner och därför på sikt utarmar Sverige. Det är naturligtvis fel att statligt ägda Swedavia kan tillåtas hota de regionala utvecklingsmöjligheterna i en region som Gotland och samtidigt spela miljön ett spratt.

Swedavia predikar en sak men gör tvärtemot.

För en tid sedan lanserade Swedavia idéforumet Wikiairport som är tänkt att handla om flyg och klimat. I reklamfilmen på TV kunde man höra meteorologen Pär Holmgren säga att svenska flygplatser är bland de allra bästa i världen men att de måste bli ännu bättre. I samband med detta uttalade Swedavias VD att man vill inta en tydligare position i klimatfrågan.

Ord och handling stämmer dåligt överens. Det vore som om man från riksdagens och regeringens håll, efter all diskussion om behovet av förnyelsebar energi, skulle införa en extra avgift eller skatt på vindkraft eller solenergi, men inte på olja och kolkraft? Det blir game over, tack och hej.

Den ekonomiska skadan för Sverige och landets mindre flygplatser av de höjda startavgifterna för mindre flygmaskiner blir stor. För Gotlandsflyg skapar det en merkostnad på cirka 720 000 kronor per år. Det är kostnader som måste vältras över på kunderna, helt i onödan.

För ett och annat Sverigeflygbolag är det tillräckligt för att inte verksamheten ska gå runt. Det gynnar varken Swedavias flygplatser eller klimat och miljö. Gotlandsflyg och Sverigeflygs övriga bolag hoppas också att fler resenärer involverar sig och säger ifrån så att alla våra regioner och Swedavia kan ha flygplatserna kvar.

Skulle något bolag tvingas lägga ned sin verksamhet försvinner inkomster på en enskild regional flygplats om cirka 4,5 miljoner kronor, något som måste kompenseras av kommuninvånarna. Därefter kommer de indirekta kostnaderna som uppstår då en ort blir utan konkurrens på flyget eller mister flyget helt och hållet. De kalkylerna kommer fort upp till 100 miljoner kronor per år.

Vi söker nu stöd hos människor, företag och politiker i Sveriges mindre orter att tillskriva Swedavia och kräva rättvisa i kostnads- och miljöbelastningen.

Så jobbar vi med nyheter
Ola Mattsson, Chef Gotlandsflyg; Åke Svensson, Regionstyrelsens ordförande på Gotland; Gustaf Hoffstedt (M), riksdagsledamot för Gotland; Christer Engelhardt (S), riksdagsledamot för Gotland;