Lyft inte upp högerpopulisternas frågor på den politiska agendan!

I tre artiklar skriver Anna Ardin om hur vi kan motverka högerpopulismen. Det här är den tredje artikeln, del ett och två publicerades 19 och 20 juli 2011.

21 juli 2011 04:00

Det finns några enkla regler i den politiska debatten och för övriga partier om man vill förhindra att högerpopulistiska partier som Sverigedemokraterna blir framgångsrika i opinionen. Det här är den tredje och sista artikeln i serien där jag förklarar fyra av de viktigaste strategierna:

1. Gör inte blocköverskridande överenskommelser i syfte att mota bort SD.

2. Gör inte SD till en stridsfråga mellan blocken.

3. Ge inte SD:s frågor en särställning i politiken och använd inte högerpopulistiskt språkbruk.

4. Bjud inte in SD till politiska arenor de inte tagit sig själva.

Kvar att gå närmare in på är punkterna tre och fyra.


Inte lyfta upp deras frågor
Något av det viktigaste att komma ihåg är att inte lyfta upp högerpopulisternas frågor på den politiska agendan, eller försöka vinna till sig opinionen genom att använda högerpopulisternas språkbruk. Immigrationspolitik är ett viktigt politiskt sakområde på samma sätt som miljöpolitiken, bostadspolitiken eller utrikespolitiken, oavsett vad Sverigedemokraterna har för synpunkter på våra prioriteringar. Ett väldigt tydligt exempel på ett etablerat parti som misslyckats med detta är Kristdemokraterna (KD).

För något år sedan väckte nämligen deras partiledare Göran Hägglund liv i Ny Demokratis gamla slagord "verklighetens folk". Och samtidigt väckte KD den högerpopulistiska beskrivning av samhället som en strid mellan just detta "verklighetens folk" och den så kallade "kultureliten". Det stämmer otäckt väl in på hur SD vill få oss att se på världen. Där människor som grillar och pratar om sin ekonomi vid köksbordet är något helt annat än politiker, journalister och invandrare. Ett sätt att dela upp oss i "vi" och "dom". Självklart har SD:s ledare Jimmie Åkesson också börjat använda begreppet verklighetens folk som KD hjälpt dem att introducera, eftersom det hjälper dem att få fler att se samhället på samma sätt.

Den sista punkten behandlar den svåra frågan kring huruvida man ska "ta debatten" med SD eller inte. Och där är faktiskt frågan felställd. För visst ska man debattera med dem, bemöta deras argument och visa på felaktigheterna, inte minst i hur de använder statistiken, men inte i vilka forum som helst.


Arrangera inte debatter
Man bör helt enkelt inte bjuda in högerpopulisterna till samtal på ställen dit de själva inte tagit sig på egen hand. I kommunfullmäktigen, landsting och förstås i riksdagen där de vunnit mandat så har de också en rättmätig plats att bli bemötta. Men man behöver inte arrangera debatter enkom för att bemöta dem. Debattartiklar de får in bör besvaras. Men man bör inte själv skriva så att de bjuds in att svara, och så vidare.

Idag ges SD en särställning och mer uppmärksamhet än de andra småpartierna. SD:s frågor och problemformuleringar lyfts oproportionerligt ofta. I forum där andra riksdagspartier bjuds in så ska även SD vara välkomna, men de måste behandlas som vilket annat småparti som helst.

Högerpopulismen skadar ekonomin och hindrar människor från att bidra till samhället på samma villkor, därför är det viktigt att hålla SD:s inflytande lågt. Om vi håller fast vid dessa fyra enkla regler kan vi lyckas med det.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa