Selimovic ignorerar dem det gäller

27 juli 2011 04:00

Statssekreterare Jasenko Selimovic väljer att, under rubriken Wager sprider misstro och myter, replikera på min krönika Om att kuva en nationell minoritet, och i sin text helt strunta i vad romerna berättar.

Han tar till hela sitt statssekreterarartilleri för att skjuta på budbäraren och kör därmed - igen! - över de romer, vilkas synpunkter inklusive referat från ett möte med honom själv inte besvaras eller kommenteras.

Inte ett ord om att romerna önskar äga sina egna frågor.

Inte ett ord om hans uttalande om att ifall romerna inte accepterar integrationsdepartementets villkor så kan de många miljonerna kronor som är tänkta att satsas på dem via ett romskt sekretariat under svensk ledning, komma att gå till judarna i stället.

Inte ett ord om de resandes och en grupp romers brev till Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

Dessutom påstår Selimovic att protestlistan med namn inte finns. Men den är postad i tre delar, totalt 549 sidor, den 14 juli 2011 kl 20:28:27 till Andreas Bergström på arbetsmarknadsdepartementets e-postadress.

Dock har det vid kontroll visat sig att den inte lämnats till registrator för registrering, så det som Selimovic säger om att “korrespondensen till och från regeringen är offentliga handlingar" verkar inte ha fungerat här.

Så här agerar en människa med nyvunnen makt på en hög position i Sveriges regeringskansli: slösar krut på budbäraren och ignorerar dem det gäller: medlemmarna av en av Sveriges fem nationella minoriteter, romerna.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa