Politikernas arvoden är alltid för höga

6 augusti 2011 04:00

Jag köper inte att politiker ska ha höga arvoden. Gotlänningarna betalar 747 kronor per år för sina lokalpolitiker. Relativt andra kommuner i Sverige är 747 kronor inte mycket pengar.

Men ungefär vart tredje till fjärde år brukar politiker höja sina arvoden. Det sker alltid precis efter ett val snarare än före valet för att undvika att oppositionen gör arvoden till symbolfrågor i valrörelsen. Nästa val är höjningen av arvodet glömt och de politiska frågorna handlar istället om parkeringsavgifter, tandvård och andra dagsaktuella frågor.

Oavsett hur mycket skattebetalarna betalar för sina politiker på Gotland jämfört med i Pajala eller Malmö är inställningen att politiker tjänar för mycket väldigt sund. Som skattebetalare ska man aldrig skämmas för att klaga över kostnader som finansieras med skattepengar.

Det är legitimt och rimligt att klaga för att på så sätt opinionsbilda för minskade offentliga kostnader. Många bäckar små brukar man säga och det gäller i allra högsta grad det offentliga. Oavsett det gäller vård, väg eller politiker.

Vanliga argument för att försvara höga arvoden brukar vara att höga arvoden behövs för att locka människor till att engagera sig. Eller att det politiska ämbetet i sig är något fint och bör värderas ekonomiskt därefter.

Jag menar att argumenten är svag. Att engagera sig politiskt och bli folkvald skall inte vara ett steg i karriären. Uppdraget som politiker är fint - eftersom man offrar sin tid till att representera andra människor. Handlingen är osjälvisk men det legitimerar inte "bra betalt".

Problemet med "bra betalt" är att politiker tenderar att bli fega. Får man en gedigen inkomstökning av att bli politiker är det självklart att man ändrar sitt beteende. Vi får politiker som undviker svåra beslut och att ställa sig på tvären med ledningen - eftersom man vill bevara eller utöka sin position.

Därför borde man sänka arvodet för framförallt heltidspolitiker. Vill de leva gott kan de precis som Thomas Bodström skriva dåliga deckare. Sköter de inte sitt uppdrag, då ger vi dem sparken på valdagen.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa