Var ska pengarna plockas?

12 augusti 2011 04:00

Eva Bofride ondgör sig i onsdagens ledare över Moderaternas agerande i p-frågan 2010. Nu är det 2011. Vi har ny majoritet och nya tag i Tekniska nämnden. Till skillnad från 2010 är det en enig Allians som agerar i p-frågan denna gång dessvärre i opposition.

Det som är den intressanta frågan 2011, det vill säga nu, är hur S MP V agerat i p-frågan. Från att ha signalerat för avgifter hela året är man nere på en period om åtta (8!) veckor. Det som i budget såg ut som en intäkt på åtta miljoner kronor (omkostnader icke beaktade...) ser ut att bli en förlust när omkostnaderna dragits ifrån.

Vi som reagerar på det lättvindiga sätt som tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell redan innan perioden med p-avgifter är slut kan säga att "det var värt" en (eventuell) förlust och följer upp detta uttalande med att fler automater ska köpas in. Detta sätt att föregripa den utredning om parkerings- och trafiksituationen i och omkring Visby får oss också att reagera med förvåning! Man kan undra om utredningen kommer att spela någon som helst roll när nämndens ordförande redan nu tycker att en bra lösning är att köpa fler automater.

Vi vill ha en opartisk utredning av trafik- och parkeringssituationen som kan ligga till grund för ett genomarbetat beslutsunderlag till underlag för en långsiktigt hållbar lösning.

Här måste hänsyn tas till fler faktorer än i årets beslut och vi måste vara öppna för att kan finnas fler lösningar på problemet än avgifter.

Att politiker i opposition efterlyser svar från en styrande majoritet tycker vi inte är anmärkningsvärt, snarare ett sundhetstecken. Vi undrar var pengarna ska tas. Från vilken annan verksamhet inom tekniska nämndens ansvarsområde ska pengarna plockas? Vilken annan verksamhet ska drabbas av försämringar? De flesta av de förslag på neddragningar vi sett hittills drabbar värden som vi enligt Vision 2025 ska arbeta för, vilket förefaller som att såga av den gren man sitter på.

Så, återigen. Varifrån kommer pengarna? DET är intressant både för oss som skattebetalare och oppositionspolitiker.

Så jobbar vi med nyheter
Anna Hrdlicka (M) Karl-Johan Boberg (C)