Kunskapsnation på fallrepet?

11 februari 2012 04:00

På lappen i tröjan står det Made in China, inte Made in Kävlinge. Att byta produktion mot idéer har varit en långsiktig svensk strategi. Vi varken kan eller vill lönekonkurrera. På vissa orter har utvecklingen, i perioder, upplevts som förödande. När den stora fabriken stänger blir hundratals arbetslösa. Men ur askan reser sig någonting nytt, oftast bättre.

Visst finns städer, som skånska Landskrona, som fortfarande på 2000-talet drogs med sviterna av varvsnedläggningen i början av 1980-talet. Men generellt har skiftet från tunga låglönejobb till mer kvalificerade fallit väl ut. Därför var beskedet om Astra Zenecas nedläggning av forskningsverksamheten i Södertälje ett hårt slag. Både mot Sverige och den svenska självbilden.

På ett seminarium hos Entreprenörskapsforum i Stockholm diskuterades i veckan riskerna för att svensk forskning är på väg att hamna på efterkälken. Lars Leijonborg, tidigare forskningsminister och nu regeringens särskilde samordnare i Astra Zeneca-frågan, jämförde på seminariet Astra i Södertälje med Saab i Trollhättan. Skillnaden, konstaterade han, är att den kompetens som finns på Astra har en nationell betydelse.

När spetskompetens och forskning flyttar riskerar det också på lång sikt slå hårt mot svenskt näringsliv. Nedläggningsbeskedet utmanar visionen av Sverige som kunskapsnation, som Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm uttryckte det.

Mellan 1999 och 2006 sjönk de högteknologiska produkternas andel av svensk export från 18 till strax under 14 procent. Kan man inte konkurrera med pris måste man konkurrera med kvalitet och kompetens.

Sverige har inte råd att tappa spetskompetensen.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa