Ett grönt folkhem

13 februari 2012 04:00

Socialdemokraternas nya partiledare Stefan Löfven vill driva en stark jobbpolitik med inslag av näringspolitik och arbetsmarknadspolitik. Under sin tid som ordförande i IF Metall tog hans större ansvar för att motverka arbetslösheten än vad regeringen Reinfeldt gjorde. Men nu kan han utveckla Socialdemokraternas närings- och tillväxtpolitik genom att ta upp Göran Perssons idé om att bygga det gröna folkhemmet.

Göran Persson såg nödvändigheten att ta stora steg för att få en bättre miljö och dämpa hotet mot klimatet. Han såg det som en överlevnadsfråga och ett moraliskt åtagande av nuvarande generationer gentemot kommande generationer. Men han såg också en aktiv miljö- och klimatpolitik som en bra och jobbskapande tillväxtpolitik. Genom att tvinga den ekonomiska utveckling att växa uthålligt och miljö- och klimatmässigt rätt, skulle det ske ett tillväxtsprång i de länder som var först ut med denna gröna tillväxtpolitik. Självklart såg han att Sverige skulle gå i täten och ge svenska företag framgångar, som skulle ge många nya jobb.

Göran Perssons vision om det gröna folkhemmet försvann i saneringen av statsfinanserna efter den misslyckade Bildt-regering i början av 1990-talet. Men nu tycker Stefan Edman och Göran Greider på DN debatt att Stefan Löfven ska ta vid och göra visionen om det gröna folkhemmet till en viktig del i Socialdemokraternas ekonomiska och näringspolitiska agenda. Jag vet att Stefan Löfven ser potentialen i det gröna folkhemmets politik.

Tänk om Sveriges näringsliv i samverkan med staten och universiteten kunde få fram lösningar som gör hela transportsektorn oberoende av fossila bränslen. Elbilen håller på att utvecklas, det behövs bara några tekniksprång med exempelvis batterierna. Tänk om Cementa i Slite kunde hitta en metod som stoppar deras enorma koldioxidutsläpp. Cementa står ju för 80 procent av koldioxidutsläppen på Gotland.

För att rädda miljön och undvika klimathotet behöver vi inte stoppa tillväxten och klä oss i säck och aska. Istället ska vi styra tillväxten så den blir miljö- och klimatmässigt hållbar. Då får vi bättre miljö och klimat som en effekt av politiskt styrd tillväxt, som räddar jorden åt kommande generationer. Det gröna folkhemmet kan rädda både miljön och jobben.

Så jobbar vi med nyheter
Håkan Ericsson