Misslyckad jobbpolitik

15 februari 2012 04:00

Nu stiger arbetslösheten ytterligare och särskilt långtidsarbetslösheten ökar oroväckande. Ofta är det så att ju längre period av arbetslösheten du har, desto svårare är det att få ett jobb.

På Gotland har arbetslösheten sedan i december ökat med 109 arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. I januari 2012 var 2 818 gotlänningar öppet arbetslösa eller i aktivitetsstöd. Även de öppet arbetslösa har ökat sedan i december, med 62 stycken till 1 542.

Även antalet arbetslösa i fas 3 har ökat från i december. Nu är det 252 som har sysselsättning genom fas 3. Det är fler än alla anställda på Cementa på Gotland. Fas 3 är den sjätte största arbetsgivaren på Gotland!

Även för de unga mellan 18 och 24 år har arbetslösheten stigit på en månad. 56 ungdomar till sedan i december har bli arbetslösa och det är nu 803 arbetslösa ungdomar på Gotland. Av dem är 285 öppet arbetslösa och 405 är sysselsatta i Jobbargaranti för ungdomar.

Denna jobbgaranti innebär väldigt lite av åtgärder som stärker de unga med kompetens och praktik, så de kan söka de jobb som finns. Väldigt mycket handlar om väntan, möten med studievägledare och jobbcoacher och i bästa fall praktik, någon utbildning och om så behövs rehabilitering. Men kraven är jobbsökaraktivitet minst fyra timmar i veckan. Det blir självklart väldigt mycket dödtid och passiv väntan, istället för en systematisk peppning, vägledning och stimulans för att skaffa den gymnasiekompetens som många saknar.

Istället för stora skattesänkningar till de allra rikaste borde resurser satsas på att peppa ungdomarna att komplettera sin utbildning så de har gymnasiekompetens. Och att de får ut på olika arbetsplatser för att få jobberfarenhet. Idag görs arbetslösheten till individens problem och det talas om lata ungdomar. Därför använder Moderatregeringen mest ekonomiska piskor för att tvinga "de lata" ungdomarna att söka jobb de aldrig kan få. De 405 unga i jobbgarantin får i bästa fall 5 000 kronor i månaden före skatt.

Forskning och erfarenhet visar att det lönar sig att satsa hårt på att ge ungdomarna kompetensutveckling. Dagens arbetsliv kräver minst gymnasiekompetens. När får vi en regering som fattar det?

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa