Jämställdhet nyckeln till utveckling

7 mars 2012 04:00

Det är synd att den internationella kvinnodagen (i morgon) bara infaller en dag per år. Naila Ayesh, ledare för en av Gazas kvinnoorganisationer, påminner om att kampen för jämställdhet och värdighet pågår varje dag.

Åttonde mars leder ändå till en intensivare dialog om kvinnors rättigheter, menar Naila, eftersom våld mot kvinnor har blivit ett allt större problem i Gaza.


De tio mest kvinnofientliga
Men det är än värre på andra håll i världen. De tio mest kvinnofientliga länderna i världen (framtagen av hjälporganisationen CARE) toppas av Afghanistan. 90 procent av de afghanska kvinnorna utsätts för våld i hemmet.

Varje halvtimme dör en kvinna i samband med förlossning. Det är lagligt att gifta bort flickebarn. Män kan neka sina fruar utbildning och jobb. Detta sker år 2012.

Av övriga på denna Tio-i-topp-lista är sju afrikanska länder, bland andra Somalia och Kongo. Därutöver Jemen och Bangladesh. I Jemen är över 70 procent av kvinnorna analfabeter och många tvingas gifta sig i tolvårsåldern. I Somalia är 98 procent av flickorna offer för kvinnlig omskärelse.

Visbybaserade Staffan Bergström, professor i internationell hälsa, skrev nyligen en larmartikel att FN:s millenniemål med löfte att kraftigt förbättra mödrars hälsa, är på väg att svikas.

Fortfarande sker över sex miljoner dödsfall varje år på grund av bristande vård under graviditet och förlossning. Detta drabbar kvinnor på många sätt. Det tycks behövas en internationell kvinnodag var dag året om.

En rapport från Världsbanken visar att jämställdhet lönar sig ekonomiskt. Produktionen ökar med upp till 25 procent om kvinnor och män ges samma möjligheter. Men upp emot 80 procent av världens kvinnor är fast i oavlönat hushållsarbete.


Jämställdhet lönar sig bäst
Här kan man påminna om de kvinnor som ibland kallas EU:s pigor. Enligt FN finns drygt 100 miljoner kvinnor som är migranter, det vill säga fattiga kvinnor från utvecklingsländer som arbetar i västvärlden. Många i någons hem.

Världsbanken konstaterar att genom att skapa jämställdhet vinner länder konkurrensfördelar. Det är helt enkelt ekonomiskt ohållbart att inte satsa på jämställdhet. Klara besked. I Kina har forskning visat att en ökning av kvinnors inkomster lett till högre utbildningsgrad för både pojkar och flickor, medan motsvarande ökning för män lett till att andelen flickor som går i skolan minskade. Klara besked igen att satsnig på kvinnor ger positiva resultat i samhället.


Kvinnor bättre i skolan
I 45 utvecklingsländer har flickorna i grundskolan gått om pojkarna i antal under senare år. Det rör sig åt rätt håll här och var i den ojämlika världen. Till detta kan läggas att det faktiskt går en kvoteringsvåg över världen.

I minst 55 länder har det lagstiftats om kvotering av kvinnor till parlamenten. Några av de senaste är Burundi och Uruguay. Det är redan känt att Rwanda toppar listan över flest kvinnliga parlamentariker. Nu sker de största ökningarna i Latinamerika.

Internationella kvinnodagen i morgon påminner om att jämställdhet är nyckeln till utveckling.

Så jobbar vi med nyheter