C har rätt i fråga om blodgivare

4 augusti 2012 04:00

Igår kom Centerpartiet med ett utspel från pridefestivalen. De vill ha en annan syn på homosexuella mäns möjlighet att ge blod. Reglerna har gått från att dessa män inte alls får ge blod, till att ha de får göra det om de har levt i celibat i tolv månader. Centerpartiet vill ha en lagstiftning som bättre styrs av riskbedömning och inte vilken läggning eller grupptillhörighet personen har. Problemet är att i socialstyrelsens föreskrifter stå det att en person får "...godkännas tidigast ett år efter det att riskbeteendet upphört" och som riskbeteende räknas det när en man har sex med en annan man. Vilket gör att homosexuella män som har ett långvarigt stadigt förhållande, enligt definitionen, fortfarande ägnar sig åt riskbeteende.

Varför RFSL motsätter sig förslaget att ändra tolkningen är en gåta. Så sent som 2009 när socialstyrelsen hade utrett frågan och kommit med förslaget om sex månaders karenstid, skrev de i sitt remissvar att de välkomnade att det sattes mer fokus på sexuellt riskbeteende och "att förslaget har goda förutsättningar att lägga grunden för en ökad acceptans för regelverket.". Av någon anledning verkar de ha ändrat åsikt sedan dess.

Säkerheten vid blodtransfusion är viktig och har, och ska ha, hög prioritet. Och ingen har anledning att vara orolig, aldrig, i Sveriges blodtransfusionshistoria, har någon blivit smittad av hiv via just transfusion. Statistiken må säga att män som ligger med män har 80 gånger större risk att få hiv än heterosexuella, men, enligt smittskyddsinstitutet är det flera svenskar som smittas av hiv via heterosexuell kontakt. I reella tal är det alltså fler heterosexuella som lever med hiv än homosexuella. Ändå har ingen blivit smittad.

Den största delen av hivsmittade i Sverige är de som blivit smittade innan de kom till Sverige. Ofta kommer de från ett land där hiv är vanligt förekommande bland vuxna. Det finns däremot inga speciella restriktioner för personer som kommer från länder med hög förekomst av hiv. Utan fokus där ligger snarare på om det är ett land där det finns malaria eller inte.

Trots detta är det alltså ingen som har blivit smittad av hiv, det för att det finns fullgoda tester som görs på blodcentralerna. Varför RFSL och socialstyrelsen inte tror att dessa tester skulle fungera lika väl på bögar är svårt att förstå.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa