OS-ansökan förtjänar seriositet

13 augusti 2012 04:00

I går avslutades OS i London vilket markerar hundra år sedan Sverige för första och hitintills enda gången har varit värd åt ett OS. Norge, som har liknande geografiska förutsättningar och historia inom vintersporterna som Sverige har varit värdland åt två vinter-OS, senast 1994.

Svenska Olympiska Kommittén har inlett en förstudie kring förutsättningarna att arrangera ett vinter-OS i Sverige. Idrottsminister Lena Adehlson Liljeroth (M) avvisade dock tidigt hela idén i ett möte med SOK. Hanteringen är märklig eftersom det ännu inte finns ett underlag - som Liljeroth har efterfrågat - att basera ett politiskt ställningstagande kring.

Det går att se de olympiska spelen på två sätt: Antingen som en kortsiktig kostnad eller som en långsiktig investering. Men det är ett ihåligt argument att hänvisa till statsfinanserna redan innan det finns ett underlag att ta ställning till.

I London kommer OS-byn att återanvändas som tusentals nya bostäder för att lätta på den akuta bostadsbristen. Spelen fungerar även som en stor social och ekonomisk upprustningsinsats av några av de mest utsatta områdena i staden. Som premiärminister David Cameron, ledaren för Liljeroths systerparti i Storbritannien har sagt: Det är dags att göra upp med föreställningen att OS kostar mer än vad det är värt.

Europa står på tur för OS 2022. För att klara av att arrangera ett vinter-OS skulle Sverige behöva investera i ny och upprustad infrastruktur. Men det behöver vi ändå göra om vi ska minska våra utsläpp och behålla vår konkurrenskraft. Det rör sig då om en del av de satsningar som identifieras i den så kallade kapacitetsutredningen som kommer att behandlas i höstens infrastrukturproposition. Om det finns något tillfälle att tänka långsiktigt och investera i det som både underlättar för svenskar, våra företag och våra möjligheter att stå som värd för OS 2022 är det nu.

Till skillnad från London och Norge som har fått bygga ut och bygga nya idrottsanläggningar är Sverige dessutom i vissa delar bättre förberedd att vara värdland. Snart står Globe arena och Friends arena färdiga i Stockholm, där båda har kapacitet att agera värd åt issporter, och i Östersund/Åre finns förutsättningarna för snösporterna. En spridning till fler orter förutsätter dock Internationella Olympiska Kommitténs medgivande.

Tiden håller på att rinna ut för en ansökan för OS 2022. Oavsett om det ska dröja 110, 114 eller 118 år tills Sverige får stå som värd för sitt andra OS förtjänar frågan en bättre hantering.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa