Idéprogram skrivet i full öppenhet

19 december 2012 06:00

När Centerpartiets nya förslag till idéprogram tagits fram har det skett under en unik öppen och bred insamling av synpunkter från alla, medlemmar och andra. Vem som helst har kunnat bidra via nätet, inte bara genom att lägga förslag utan genom att direkt vara med och skriva programmet. En innovativ och spännande metod. Först i går fick partistyrelsen läsa resultatet.

När resultatet presenteras sker det däremot med metoder från 1980-talet: man kallar till presskonferens på ett (1) fysiskt ställe, partiets lokaler i Stockholm.

Ingen webbsändning, inga lokala eller regionala pressträffar ute i landet.

Lite här tycker jag man kan ana den felande länken i partiets kommunikationskedja.

Själva programmet ger en dock desto större anledning att glädjas. Långt bort från partipolitisk polemik beskrivs här en värld som de flesta människor förmodligen skulle vilja leva i. Alla människors lika värde genomsyrar hela programmet och detta i ett obevekligt tonläge, här finns inga om eller men. Alla människors lika rätt och värde. Punkt.

Sedan dras denna utgångspunkt ut i ett antal olika konsekvenser som berör olika områden.

För det är lätt att instämma i att alla människor ska ha lika rätt och värde, svårare är att tänka tanken vidare i vad detta faktiskt innebär.

En annan grund är att människan ska ha makten över sitt eget liv. Makten ska finnas så nära dem besluten berör som möjligt.

Decentraliseringstanken är stark och genomsyrar idéprogrammet, liksom insikten att klimatet är överordnat allt.

Ett idéprogram ska vara just ett idéprogram. Blicken ska höjas och vara förankrad i den gemensamma ideologiska utgångspunkten. Nu ska programmet ut i organisationen och slutligen fastställas på extrastämman i mars.

Därefter ska den konkreta politiken utformas.

Centerpartiet är ett parti som många anser sig ha rätt att håna, om det kan ha något att göra med att partiledaren är ung och kvinna kan man diskutera. Sant är att det som oftast läggs Annie Lööf till last, hennes ungdom, delar hon med en annan partiledare, Gustav Fridolin, som är exakt lika gammal. Här hörs dock inga krav på att han ska växa upp och skaffa sig lite erfarenhet.

Lika ologiskt är det att partiet i ena stunden anses vara så litet och onödigt att det inte ens bör få finnas, i den andra avkrävs att centerpolitiken ska dominera i regeringen.

Men precis som Per Ankersjö, som lett arbetet med det nya idéprogrammet, konstaterar så beror det dåliga stödet i opinionen på partiet, inte på väljarna. Att ha en tydlig idé om vilken värld man vill skapa är ett bra steg på vägen att vända kurvorna.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa