Sociala företag ger ömsesidig nytta

19 januari 2013 07:00

Att vara ledig är något som de flesta ser fram emot. Få tid till annat och ofta då något som man själv planerat och längtat efter.

Men en förutsättning för detta är självklart att det finns ett jobb att vara ledig från och kunna komma tillbaka till. Att så många och att allt fler idag står utanför arbetsmarknaden är ett stort misslyckande för den borgerliga regeringen och det är där det övergripande ansvaret ligger. Arbetslösheten drabbar den enskilde oerhört hårt då den sargar inte bara ekonomin utan också självförtroendet och i många fall också hälsan.

Efterfrågad och behövd

Jag värdesätter verkligen att få komma till jobbet och möta arbetskamraterna. Få tillfälle att tala om det vardagliga och att någon frågar efter en när man inte är där. Att helt enkelt finnas i ett sammanhang där man är både efterfrågad som behövd.

Därför måste det vara samhällets främsta uppgift att söka vägarna till full sysselsättning och där ingen enskild medmänniska tvingas att bli lämnad ensam och utanför våra sociala sammanhang.

Även om det övergripande och avgörande ansvaret ligger på regeringen så måste också regionerna söka vägarna och möjligheterna.

I min förra krönika beskrev jag vad vi i Region Gotland kan göra genom samverkan mellan såväl offentliga som privata aktörer. Men det finns också vägar för de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden - sociala företag. En väg som redan har givit människor möjligheter att kunna påverka sitt liv och få ett arbete.

Integrering

Det finns idag inom regionen åtta sociala företag. Suderviljan, Lövstakooperativet, Återanvändarna, Visby Catering, Cykelverkstan, Miljöverkstan, Baltic Sea Design och Skog och miljö. Företag som inte bara utvecklar den enskilde utan fyller viktiga funktioner i vårt samhälle.

Tillväxtverkets definition på sociala företag är att de driver näringsverksamhet med målsättningen att integrera människor i samhälle och arbetsliv, att de skapar delaktighet för medarbetarna och återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamhet samt att de är fristående från offentlig sektor men har som leverantör, samarbetspart och rörande medarbetarnas försörjning och utveckling en nära relation till offentlig sektor.

Minska utanförskapet

Ett nytt projekt inom Finsam är att bygga en stödstruktur för dessa företag och också skapa möjligheter för att starta nya. Återigen kan regionen vara den som fungerar som sammanhållande länk för olika aktörer i denna utveckling.

Redan idag är dessa sociala företag en möjlighet att minska utanförskapet och det försörjningsstöd som kostar allt mer men framförallt få in fler på arbetsmarknaden.

Viktigt för Gotland i stort men mest av allt för den som var utanför att få finnas med i en arbetsgemenskap. Det utvecklar den enskilde och den enskilde utvecklar samhället!

Så jobbar vi med nyheter