Socialbidrag som ersätter a-kassa

5 februari 2013 07:00

Nu börjar även Kristdemokraterna förstå att a-kassan inte längre kan misshandlas som den gjort sedan 2006. I dag är det bara Moderaterna som är emot en höjning av den försäkring som blivit allt mer urholkad sedan regeringsskiftet.

Moderaterna föredrar ”jobbpolitik före bidrag” som de upprepar som ett mantra. Finansminister Anders Borg (M) menar att en höjd a-kassa kommer att kosta upp till 30 000 jobb.

TCO visar i sin granskning ”A-kassan och arbetslösheten” att Borgs teori är just en teori som bygger på modeller som saknar verklighetsförankring. Kommer Anders Borg att slå undan även den här undersökningen lika lättvindigt som han brukar?

En av tio

Men det är i andra änden som de stora problemen finns. På tre år har antalet arbetslösa som inte får någon ersättning alls från a-kassan ökat från cirka 50 000 till 152 000.

En av tio får 80 procents ersättning, många av dem en väldigt låg summa då de inte uppfyllt villkoren för en hel ersättning. Om något år kan det vara så att bara var tionde har rätt till a-kasse- ersättning.

Det är istället socialbidragen som har fått rädda många människor från total katastrof. Men det förutsätter att de säljer hus/lägenhet, bilar och andra ”lyxvaror”. Sedan 2006 har antalet socialbidragstagare ökat med cirka 30 procent. 2011 fick 120 000 arbetslösa socialbidrag. Det är nästan hälften av alla socialbidragstagare.

AF som kontrollorgan

Som grädde på moset kom i dagarna regeringens regleringsbrev för Arbetsförmedlingen där det står att AF ska kontrollera hur aktivt de arbetslösa söker jobb, oavsett ersättningsform. AF ska alltså än mer bli ett kontrollorgan istället för det de är tänkta att göra, hjälpa arbetslösa till ett arbete.

Om det fortsätter så här kommer ännu fler att hamna i en omöjlig situation. När allt fler får sälja sina bostäder börjar det likna USA och deras finansiella krasch på bostadsmarknaden för något år sedan. Vem ska köpa om halva folket måste sälja?

Nu kommer det nog inte att gå så långt, men Fredrik Reinfeldt har på nästan alla punkter genomfört det han skrev i sin bok ”Det sovande folket” som 28-åring. Det kan få förneka.

Årslön på banken

”Vi har inte råd med välfärd” skrev han bland annat. Nej, men Sverige är ett av världens rikaste länder, problemet är att skattefinansieringen går till dyra skatteavdrag istället för till dem som oförskyllt hamnat utanför.

Den förra folkpartistiska finansministern Ann Wibble sa en gång att varje svensk borde ha en årslön på banken för att klara oförutsedda utgifter. De mest nyliberala verkar vilja skrota de allmänna arbetslöshetsförsäkringarna. Var och en ska hjälpa sig själv. Då räcker inte en årslön på banken långt. Med flera års arbetslöshet krävs det nog minst 1 miljon för att känna sig säker. Men det blir svårt att ordna för gemene man.

Med allt lägre ingångslöner, trots de från allianshåll bejublade skatteavdragen, krävs det 30-40 år att spara den summa den anställde fått i lägre skatt för att få ihop till ens en årslön. Och då är pensionsdagen nära. Fast det är klart, pengarna kan behövas till att dryga ut pensionen också förstås.

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa