Klimatpolitiken skapar jobb

17 maj 2013 06:00

DEBATT

En av de mest seglivade myterna i Socialdemokraterna och Moderaterna är att miljöpolitik skulle skapa arbetslöshet. Sanningen är att den motsättningen är närmast obefintlig. Forskningen visar nämligen det omvända. En progressiv miljöpolitik skapar en ekonomisk utveckling som ger både fler jobb och högre skatteintäkter.

Den svenska miljöteknikbranschen sysselsätter idag över 74 000 personer, lika många som bor i hela Luleå kommun. I Kalifornien finns det i dag fler människor anställda i solenergibranschen än antalet skådespelare.

Inom miljörörelsen har vi fått lägga energi på att motbevisa denna politiska missuppfattning som odlats av framför allt socialdemokrater, moderater, fackföreningar och företagsledare. Frågan är om denna inställning även slagit rot hos de båda partiernas egna väljare?

För att ta reda på detta har vi med hjälp av undersökningsföretaget Yougov frågat socialdemokratiska och moderata väljare om de tror att en mer aktiv politik mot miljöförsämringar innebär att fler eller färre får jobb.

Resultatet överraskade till och med oss själva. Mer än var fjärde, 28 procent, av Socialdemokraternas väljare tror att fler får jobb med en aktiv miljöpolitik. Bara 11 procent tror att det leder till färre jobb. Lika få av Moderaternas väljare tror att färre får jobb, 18 procent tror att fler får jobb. De flesta tror att det blir ungefär lika många jobb som idag.

Undersökningen visar också att efterfrågan på en mer aktiv miljö- och klimatpolitik är stor från de egna väljarna. 52 procent av Moderaternas väljare och 67 procent av Socialdemokraternas säger att det är viktigt eller väldigt viktigt att de politiska partierna höjer ambitionsnivån i miljö- och klimatarbetet.

Uppfattningen om att miljö står emot jobb är uppenbarligen bara ett hjärnspöke hos partiernas strateger.

Väljarna vill se mycket mer verkstad i miljö- och klimatpolitiken. Och de ser att den politiken kommer att ge fler jobb. Jobbskapande miljöpolitik är inte bara viktigt för miljön. För dem som praktiskt utför jobben så innebär det att man gör något väldigt konkret på sin arbetstid för att rädda planeten vi bor på. Att få känna att man är en del av lösningen helt enkelt.

De två stora partierna behöver gå från ord och planer till mod och handling. Det kommer att belönas med fler jobb, bättre miljö och högre förtroende. Och fler väljare i nästa års val.

Så jobbar vi med nyheter
Svante Axelsson generalsekreterare Naturskyddsföreningen