Ojämlikhet tänder eld

23 maj 2013 05:00

Det som nu händer i Stockholm, med början i Husby och med fortsättning på andra håll, är effekter av ojämlikhetens politik, som förts i Sverige och i Stockholm.

Det handlar inte om en felaktig invandrings- eller integrationspolitik, utan om de senaste åtta årens medvetna ojämlikhetspolitik från Moderatregeringen.

När hälften av människorna i en del förorter saknar jobb och utbildning att gå till och de som får jobb, får korttidsanställningar, är det högst begripligt om hopplöshet och desperation sprids. Självklart kan aldrig detta legitimera våld, förstörelse och uppeldning av bilar. Det mesta talar för att det inte är innevånare i den egna förorten som eldar upp bilar. Det finns en kringresande våldsmobb, som tänder eldarna.

Det är människorna i en del förorter som får betala priset för de sänkta skatterna åt de rikaste och de får betala priset för den misslyckade borgerliga jobbpolitiken. Sänkta skatter ger inte fler jobb, det är bara att kolla arbetslöshetsstatistiken.

Det krävs många olika åtgärder, som en aktiv näringspolitik som kopplar ihop staten, forskningen och företagen, så nya efterfrågade produkter och tjänster tas fram och skapar nya jobb. Många av de boende i de aktuella förorterna har stora utbildningsbehov. Moderatregeringens havererade skolpolitik och nedskärning av all vuxenutbildning bidrar till arbetslösheten och hopplösheten i förorterna. Det går att ändra på.

Det går att motverka hopplösheten och ojämlikheten genom åtgärder, som det gotländska Motivet och Ungdomskraft. Motivet finns i en lägenhet på Gråbo. Där får skoltrötta ungdomar stöd av kunnig personal, som jobbar tillsammans med föräldrarna, skolan och sociala för att få de unga att klara skolgången och ett laglydigt liv. Så de så småningom kan få jobb och inte låses in i utanförskap och hopplöshet.

Ungdomskraft söker upp de unga, som inte gått ut gymnasieskolan och som inte finns i arbete eller studier. De hämtas från dataspelandet hemma till samtal, studier och ett lärande hur dagligt liv och en arbetsplats fungerar. På detta sätt räddas varje år många gotländska ungdomar från en passiviserande hopplöshet utanför alla möjligheter till jobb.

Sänkta skatter för medelklass och överklass ger inte utbildning, jobb och framtidshopp för människorna i förorterna. Sänkta skatter för överklassen får betalas av de arbetslösa i förorterna. Det krävs smartare åtgärder för att sänka arbetslösheten och minska utanförskapet.

Så jobbar vi med nyheter