Roligare och snabbare att vara utanför

2 juli 2013 17:03

LEDARE

Det är lättare, och roligare, att påverka politikerna utanför de politiska partierna än från insidan.

Plus att det går mycket snabbare.

Det är lite av kontentan av orsaken till att så få engagerar sig politiskt i ett parti, samtidigt som det allmänna samhällsintresset är större än någonsin.

I alla fall om man ska tro på dem som deltog i Centerstudenters seminarium ”Varför inte politik? Ett samtal med politiska personer som valt att inte bli politiker” under gårdagen.

Många håller nog med om att de tröga processerna i partiarbetet inte är lockande. Är man dessutom helt ny i ett parti, om man inte gått vägen via ett ungdomsförbund eller på annat sätt har en ställning, så är möjligheten att som enskild forma politiken så som man önskar ganska liten.

I panelen satt bland andra Edward Blom, tv-profil och mat- och dryckeshistoriker, och han framhöll att han inte kan stå för något han inte sympatiserar med till 100 procent.

I de politiska processerna krävs många kompromisser och den medlem som skriver under på allting som står i partiprogrammet finns nog inte. Men för många är det precis som för Edward Blom, omöjligt att köpa ett paket av politiska ståndpunkter och det utgör självklart en utestängande faktor.

Intressant är också paneldeltagarnas ståndpunkt att det är lättare att påverka politiken genom att stå utanför. Genom bloggar och andra sociala medier är chansen större att få fram sitt budskap än att försöka samma arbete inifrån som medlem.

– Det tar för mycket tid och är för tråkigt! konstaterade Edward Blom.

Hannes Hervieu, förbundsordförande för Centerstudenter, framhöll att som syster- eller ungdomsförbund ingår lite funktionen som kritiker och blåslampa, mer än att vara lojal och följa en partilinje.

Det finns väldigt många intressanta aspekter på seminariets frågeställningar. Inte minst vad som händer med demokratin om politiken påverkas lättare av externa kritiker än medlemmarna i den egna organisationen. Politiska företrädare väljer vi medan påverkare i sociala medier inte företräder någon annan än sig själva.

Detta är dock inget nytt fenomen påpekade Erik Amnå, professor statsvetenskap, Örebro universitet. Oberoende aktörer har alltid påverkat politiken genom att påverka politikerna.

– Det är en del av demokratin.

Inte minst i Almedalen där alla aktörer på ett eller annat sätt vill påverka politiken genom att lyfta sina frågor och behov.

Så jobbar vi med nyheter