Överfall mot demokratin

6 november 2013 06:00

LIBERAL KOMMENTAR

Är det värre att hota eller misshandla en politiker eller journalist, än att ge sig på någon annan?

Givetvis inte. Slag gör lika ont oavsett vilket yrke man har. Hot skrämmer, skadar och begränsar. Naturligtvis har alla människor lika stor rätt att leva i trygghet.

Däremot befinner sig politiker och journalister, på grund av sina arbeten, i en ovanligt utsatt situation. Politiker måste fatta tuffa beslut. Journalister ska avslöja missförhållanden som starka krafter vill tysta ner.

Det ingår i uppdragen, och eftersom det är uppdrag inget demokratiskt samhälle kan vara utan, måste vi säkerställa att det finns folk som är beredda att ta dessa uppdrag. Då får de inte bli för farliga.

I veckan rapporterade Utgivarna att hot mot svenska medier blir allt vanligare. Det handlar om allt från hot som sker öga mot öga och via mejl till kvaddade bilar.

Samma sak gäller för politiker. Enligt Brottsförebyggande rådet uppgav 15 procent av kommunpolitikerna att de utsatts för hot, våld eller trakasserier under det gångna året. Så sent som i förra veckan blev en nämndordförande i Västerbotten misshandlad i sitt hem. Tidigare i år mordhotades en lokalpolitiker i Skåne och i våras hotade en okänd gärningsman att kidnappa ett kommunalråds barn.

Överfallet i Västerbotten ledde till att en annan politiker hoppade av, med motiveringen att det inte är ”värt att behöva känna sig otrygg”.

Även om avhoppet är förståeligt är det problematiskt, särskilt eftersom det kommer att följas av fler om inte tonläget ändras.

Hela vårt demokratiska system bygger på att människor vågar engagera sig politiskt och att fria medier rapporterar om stort och smått.

Då håller det inte att politiker och journalister lever under konstanta hot. Och det håller definitivt inte att utvecklingen går åt fel håll.

Så jobbar vi med nyheter
Susanne Nyström Liberala Nyhetsbyrån