Arbetarrörelsens röst i Kalmar har tystnat

Tidningarna Nyheterna och Östra Småland läggs ner med omedelbar verkan.

Tidningarna Nyheterna och Östra Småland läggs ner med omedelbar verkan.

Foto: Marko Säävälä/TT

Ledare2019-11-27 05:01
Detta är en ledare. På hela Helagotland publiceras ledarartiklar från Gotlänningen, Gotlands Folkblad och Gotlands Allehanda.

I måndags kom beskedet att ytterligare två av landets tidningar läggs ner. Denna gång är det Nyheterna och Östra Småland som läggs ner med omedelbar verkan. Ägaren Gota Media ser det inte möjligt att fortsätta ge ut tidningarna då dem sedan ett par år tillbaka inte går ihop sig ekonomiskt. Nyheterna blev jag bekant med under mina år i Västervik och jag kom att uppskatta den stort. Speciellt den S-märkta och utmärkta ledarsidan. Det är inte utan att jag fundera över vad nedläggningen får för följder för den politiska debatten. Nu får Barometern-OT:s moderata ledarsida härja fritt helt utan konkurrens som politisk röst. Det märkliga är att Gota Media är ägare av samtliga fyra titlar. Här hade koncernen kunnat hitta andra lösningar om inte annat för mångfalden och demokratins skull. Det finns många tidningar som slagits ihop och där ledarredaktioner fått dela på utrymmet. Här på ön är ju den tidning ni nu läser i ett lysande exempel. Men även andra tidningar som exempelvis Tidningen Ångermanland har liknande upplägg.

Jag har svårt att tro att den extremt snabba nedläggningen kommer att visa sig ekonomiskt klok jämfört med en sammanslagning. Nu finns det risk för att prenumeranter väljer att stå helt utan tidning, medan en sammanslagning hade kunnat rädda kvar en hel del av dem utan att det blivit speciellt mycket dyrare. 

Men istället för en liknande sammanslagning som Gotlands Folkblad och Gotlänningen gjorde i och med bildandet av Gotlands Tidningar väljer man att tysta arbetarrörelsens röst. Nedläggningen kan därför ses som ett politiskt beslut av Gota Media. 

Följderna av skandalbygget Nya Karolinska börjar nu visa sig. För någon vecka sedan varslade Karolinska 600 medarbetare om uppsägning. I början av veckan gick både Södersjukhuset och Danderyds sjukhus ut med uppgifterna att de varslar 100 medarbetare vardera. På kort tid har moderatstyrda Region Stockholm varslat 800 medarbetare inom vården. Vill man raljera lite så följer man i Reinfeldts spår och ser konsekvenserna av de förändringar som alliansregeringen gjorde i sjukförsäkringen. "När ingen längre är tillräckligt sjuk för att få sjukpenning behöver de väl inte heller sjukhusvård." 

Men hela skandalen är så mycket värre än ett dåligt skämt. Frågan vi på Gotland ska ställa oss är vilka följder detta får för vår del. Det är ju till Stockholm vi skickar våra sjuka när den expertis som finns på vårt sjukhus inte räcker till. Hur blir det framöver? Och hur mycket kommer prisökningen för vår utomlänsvård att bli, något som nu håller på att förhandlas om med just Stockholm. Risken finns att också vi på Gotland drabbas av de enorma kostnader som skandalbygget Nya Karolinska dragit på sig.