Fortsatt arbetarefientlig högersväng av SD

Sverigedemokraterna har nu vänt alla arbetare ryggen och kopierat Svenskt Näringslivs krav på att fackförbunden inte längre ska få utse skyddsombud.

Sverigedemokraterna har nu vänt alla arbetare ryggen och kopierat Svenskt Näringslivs krav på att fackförbunden inte längre ska få utse skyddsombud.

Foto: Pontud Lindahl/TT

Ledare2019-10-16 05:00
Detta är en ledare. På hela Helagotland publiceras ledarartiklar från Gotlänningen, Gotlands Folkblad och Gotlands Allehanda.

Under våren 2014 blev det känt att flera tunga arbetsgivarorganisationer haft intima kontakter med Sverigedemokraterna, SD. Bland annat hade höga företrädare från Svenskt Näringsliv, SN, bjudit SD:s ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt på lunch.

Näringslivets uppvaktning har också gett resultat. I fråga efter fråga har SD bytt inriktning på sin politik för att anpassa sig till lobbyisterna inom näringslivet. SD var emot vinster i välfärden, men efter samtalen med SN är de numera för obegränsade vinstuttag. SD var också för krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling, men efter samtal med bland annat Almega har man bytt fot även i den frågan. Näringslivet har alltid varit EU-vänner och sett med skräck på SD:s framgångar då partiet varit tydliga med att de vill lämna EU. Men till EU-valet i våras drev SD inte längre ett EU-utträde. Man hade helt enkelt lyssnat på sina nya vänner inom näringslivet.

Nu är det dags igen. I SD:s inriktningsprogram för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor från 2013 kan man läsa följande: ”Arbetsmiljöverkets inspektörer och fackförbundens skyddsombud har en central och viktig roll i arbetet med att upprätthålla lagar och regler och befrämja arbetstagarnas trygghet, hälsa och välmående.”

Men även här har man bytt fot till en politik som sedan 2017 drivs av SN. I SD:s budgetmotion, som presenterades förra veckan, kan man läsa att partiet, precis som SN, vill frånta fackförbunden rätten att utse skyddsombud och istället ge arbetsmiljöverket det ansvaret. 

Samtliga frågor där SD valt att följa råden från näringslivets lobbyister är viktiga för arbetare. Vi har alla läst vittnesmål från välfärdsarbetare om de problem som det fria uttaget av vinster i välfärden medför. Transportsektorns stora problem med konkurrens från utländska bolag är vida känt och ett krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling hade varit till stor hjälp för de seriösa svenska företagarna och dess anställda. Fackförbundens enorma erfarenhet av arbetsmiljöarbete kan aldrig ersättas på ett kostnadseffektivt sätt av ett förstatligande av skyddsombuden. Vi ser redan i dag att arbetsmiljöproblemen är stora och dödsfallen har de senaste åren till och med varit fler än de mer omdebatterade dödsskjutningarna. Att SD nu vill ta ifrån fackförbunden ansvaret för skyddsombuden är enbart en eftergift för näringslivet och ett sätt att minska fackförbundens inflytande. Den politiska högersväng som SD gjort de senaste fem åren har bevisligen gjort partiet än mer fientlig mot arbetare.